Tilbake til forsiden

Kvinner, energi og teknologi

I anledning den internasjonale kvinnedagen retter vi fokus på viktigheten av kjønnsbalanse i egen bransje.

Skal vi nå våre mål og levere på samfunnsoppdraget, er vi avhengig av at flere kvinner vil jobbe med energi og teknologi. 

I denne artikkelen har vi tatt en prat med noen av de inspirerende kvinnene som sørger for at samfunnet og du er på. De deler sine erfaringer, utfordringer og syn på en bærekraftig fremtid.

Kine Ryberg Strupstad

Hvordan er det å jobbe i energibransjen?

Arbeidet i energibransjen kan være utfordrende, men også svært givende. Det er en sektor som stadig utvikler seg med teknologiske fremskritt og endringer i energimarkedet. Det er en sektor som er viktig for samfunnets behov, og som spiller en sentral rolle i overgangen til mer bærekraftige energiløsninger. I min rolle har jeg mulighet til å være i spydspissen av det grønne skiftet, og være en pådriver for at Norge når sine klimamål innen 2030.

Portrettbilde av Kine Ryberg Strupstad
Kine Ryberg Strupstad, 36 år. Leder elektrifisering.

Hvilke råd vil du gi til unge kvinner som vurderer en karriere i energibransjen?

For unge kvinner som vurderer en karriere i energibransjen, vil jeg oppmuntre til å følge lidenskapen sin. Energibransjen trenger mange kloke hoder fremover med kompetanse innenfor flere fagfelt som for eksempel teknologi, , endringsledelse, nettkunnskap, energisystemer og fleksibilitet. Det er viktig å være åpen for utfordringer og muligheter som kommer med arbeidet i energisektoren, og å ta initiativ til å skape endring og innovasjon. Energibransjen i dag har dessverre alt for få kvinner, noe som er synd da mulighetene her er både gode og mange.

Les mer om Peakshaper her!

Norges første kommersielle batteritjeneste av storskala batterisystemer.

Gå til Peakshaper

Guro Flugon Aase

Hvordan er det å jobbe i energibransjen?

Jeg ser på energibransjen som ekstremt relevant. Vi har blitt avhengige av energi, uten det stopper samfunnet opp. Alt fra sykehus og sykehjem til transport til banker til skoler. Utslipp fra fossil energi er mye av rota til problemene våre i verden i dag, og vi sitter på nøkkelen til å snu det. Men det er krevende. Alle må gjøre litt, alle må gjøre det de kan, og vi må gjøre vårt. Jeg kjenner meg kjempeheldig som får være med midt i der det skjer. 

Guro Flugon Aase
Guro Flugon Aase. Fagansvarlig ressurs- og tiltaksstyring

Hvilke råd vil du gi til unge kvinner som vurderer en karriere i energibransjen?

Det er vanskelig å gi råd. Jeg synes jeg har vært heldig og fått gjort mye spennende. For meg var det en bra start å velge et relevant studie, være en engasjert student både i studentdemokratiet og foreningslivet, og ha det gøy i studietida. Så er det vel et triks å komme til en arbeidsgiver som gir ansvar og tillit, og samtidig håpe at en greier å gjøre seg ansvaret og tilliten verdig. For meg har det vært riktig å ta de mulighetene som har ramla min vei.

Les mer om Fjernvarme her!

Fjernvarme er en kilde til pålitelig og klimavennlig varme som gir deg komfort og trygghet i hverdagen.

Gå til fjernvarme

Hilde Walter Moland

Hva er det beste med jobben din? 

Samfunnsoppdraget er en sterk drivkraft for meg, og datasentersatsingen er en naturlig videreføring av samfunnsoppdraget. Å være en bidragsyter på den strategiske reisen er ikke bare en profesjonell utfordring, men også en unik mulighet for personlig vekst. Det gir meg sjansen til å kombinere min tidligere erfaring innen IT samtidig som jeg utforsker og lærer en helt ny bransje å kjenne. 

Hilde Walter Moland
Hilde Walter Moland. Leder datasentersatsing i Eidsiva Bredbånd

Hvilke råd vil du gi til unge kvinner som vurderer en karriere i energibransjen?

Energibransjen er i kontinuerlig utvikling, og gir en rekke karrieremuligheter. Samfunnsoppdraget med å utvikle infrastruktur og tjenester er givende og meningsfullt for den som ønsker å utgjøre en forskjell innen energi og bærekraft. Som ung kvinne bidrar du til et viktig mangfold i en tradisjonelt mannsdominert bransje. Mangfold og inkludering fremmer som kjent innovasjon, kreativitet og lønnsomhet, og er rett og slett bra for business.

Les mer om datasenter her!

En viktig del av den digitale grunnmuren.

Gå til datasenter

Linda Marie Jørgensen

Hvem er du, og hva jobber du med? 

Jeg heter Linda Marie Jørgensen og jobber som feilretter i Elvia i Oslo.

Som feilretter i energibransjen jobber du i et mannsdominert miljø. Hvordan er det, og har du opplevd noen fordommer?

Å jobbe i et mannsdominert miljø er ikke noe problem.  Jeg har alltid trivdes i jobben min og har bare hatt hyggelige kolleger.  De fordommer jeg har opplevd har nok vært ute på jobb blant kunder, ikke av kolleger. Det har stort sett vært eldre mennesker som ikke er vant til at damer klarer litt av hvert.  Da har det vært ekstra moro når jobben er gjort og kunden er fornøyd, selv om det er en dame som har gjort jobben.

Energimontør Linda Marie Jørgensen

Hva er det beste med jobben din?

Det beste med å jobbe som feilretter er å få jobbe ute rundt i hele området, det aldri blir kjedelig og jobben er veldig variert. Man vet liksom aldri hva som venter rundt neste sving. Det er en spennende, utfordrende og meningsfull jobb å sørge for at kundene får strømmen tilbake når det er feil i nettet.  Det gir en god følelse når folk blir glad for jobben du gjør. Jeg tror kanskje jeg har verdens beste jobb!

Les mer om Elvia her!

Elvia, Norges største nettselskap.

Gå til Elvia

Lyst til å jobbe i Eidsiva?

Utforsk mulighetene i Eidsiva-konsernet

Gå til karriere