Tilbake til forsiden
Adriana Martinez

Adriana Martinez forsker på ting som ikke finnes

Publisert: 14.12.2023

  1. Hvorfor jobber du i Eidsiva-konsernet?

Jeg vil gjerne ha nye utfordringer hvor jeg kan utvikle meg og samtidig ønsket om å ha en mer meningsfull jobb. En jobb hvor jeg kunne bidra til å gjøre «verden» bedre. Eidsiva ga meg den muligheten, muligheten til å utforske og utvikle nye, smarte og bærekraftige løsninger som kan hjelpe til å oppnå den grønne omstillingen og løse samfunnskritiske oppgaver.

  1. Hvilken rolle har du, og hva innebærer den?

Jeg jobber som forretningsutvikler i Eidsiva Vekst. Kort fortalt, vi skaper ideer som vi deretter transformerer til forretningsmuligheter. Vi jobber kontinuerlig med å utforske fremtidige muligheter som kan både genere vekst og kan bidra til å møte energiomstillings behov.  

  1.  Hva er det beste eller mest spennende med jobben din?

 Det mest spennende med jobben min er at du jobber med blanke ark. Vi forsker på ting som ikke finnes enda og det gir meg spillerom til å bruke kreativiteten og styrke et tankesett som kan håndtere usikkerheten og smart risikoen. Ideen om at vi kan skape nye løsninger for samfunnskritiske oppgaver er utrolig motiverende. Det å finne løsninger går utover virksomheten. Det handler om å bidra til en bedre verden for neste generasjoner. 

  1.  Hva skiller vår bransje fra andre bransjer og hva er det som gjør at du vil jobbe i denne bransjen?

Det er flere faktorer som skaper et unikt og profesjonelt landskap innen energisektoren. Sektoren er et "møtested" for lokale vs. globale hensyn, teknologiske fremskritt, miljøbevissthet, samfunnsansvar og kompleksitetene knyttet til energiovergangen. Alt dette skaper en enorm kompleksitet som gir utfordringer, men også uendelige muligheter og motivasjon og jeg ønsker å være en del av det.