Tilbake til forsiden
Cecilie Michelle Le Divenah

Cecilie Le Divenah utvikler produkter og sørger for at andre når sine mål

Publisert: 14.12.2023

  1. Hvorfor jobber du i Eidsiva-konsernet?

Jeg jobber i Eidsiva Bredbånd fordi de er i sterk vekst og har en spennende fremtid i telekom-markedet. Dette skaper også veldig mange interessante utfordringer. Fra første dag så har jeg blitt godt tatt imot og trives veldig godt i et inkluderende miljø.

  1. Hvilken rolle har du, og hva innebærer den?

Min rolle som Produktutvikler i Eidsiva Bredbånd handler om jeg jobber med å utvikle dagens produktportefølje, samt forvalter den. Jobben min i Produkt går ikke ut på å kun lage produkter, men på å sørge for at andre når sine mål. Produktutviklingen er bare et verktøy for å sørge for at salg selger, leveranse leverer, drift drifter, Eidsiva vokser og at kundene er fornøyde.

  1.  Hva er det beste eller mest spennende med jobben din?

Det beste og mest spennende med jobben min er at jeg aldri vet hva som møter meg når jeg går inn døren på jobben. Dette gir en veldig variert arbeidshverdag med store muligheter for utvikling og relasjonsbygging, både internt og eksternt.

  1.  Hva skiller vår bransje fra andre bransjer og hva er det som gjør at du vil jobbe i denne bransjen?

Jeg jobber i en bransje som er i voldsom endring, det handler ikke lenger om å levere ren konnektivitet, men å levere tjenester rundt som kreves for at kunden opplever konnektivitet. Dette kan være tjenester slikt som sikkerhetstjenester, datasenter og IoT (Internet of Things).