Tilbake til forsiden

Fiber og digitale løsninger

Internett og tjenester

Vi bygger, selger og drifter høyhastighets bredbånd – fiber – til privatkunder i Innlandet og bedriftsmarkedet på Østlandet.

En viktig forutsetning for at folk skal kunne bo og arbeide i regionen er at det er best mulig tilgang til bredbåndstjenester. Derfor sikter vi mot 100% dekning i Innlandet. I tillegg tilbyr vi TV-tjenester gjennom Altibox.

En gutt ser på TV
Mannlig leder
Foto: Lars Martin Bø / ENK

Vi deler myndighetenes mål for fibertilknytning, for fremdeles er over 200.000 husstander uten et fibertilbud nasjonalt, og i vårt hjemfylke Innlandet er om lag 26.000 husstander fremdeles uten fiberbredbånd. Løses ikke dette får både Norge og Innlandet et digitalt klasseskille. Dette betyr i praksis at alle i Norge om få år bør være direkte tilknyttet det digitale fiberstamnettet i Norge.

Ola Børke, Direktør Eidsiva Bredbånd

Digitale løsninger

Vi jobber kontinuerlig med utvikling og innovasjon, og i tillegg til å tilby lynrask fiber, er bidraget til å bygge Norges digitale grunnmur en forlengelse av vårt samfunnsoppdrag. Dette gjør vi gjennom blant annet satsinger på datasenter, og sikkerhetstjenester. 

Vi er  for fremtidens løsninger og behov. 

Boligområde sett ovenfra