Tilbake til forsiden

Våre eiere

Eidsiva eies av kommuner, som konsernets utbytte går tilbake til.

Selskapet eies av Hafslund Vekst AS, Innlandet Energi Holding AS og Åmot kommune (0,58058 %).

Eierstruktur Aug. 2023

Andre eierskap

Hafslund Kraft AS
Norges nest største produsent av vannkraft, og størst blant dem som utelukkende produserer kraft fra fornybare kilder.

Hafslund Krafts kraftproduksjon skaper arbeidsplasser og skatteinntekter i en rekke norske byer og tettsteder. Også overskuddet fra virksomheten går fullt og helt tilbake til samfunnet.
Gå til hjemmeside

Hafslund Vekst
Hafslund Vekst jobber for å sette fart på elektrifiseringen av Norge. I realiseringen av dette blir innovasjon og forretningsutvikling brukt for å skape fremtidens elektrifiseringsløsninger.

Vekst gjør investeringer i banebrytende teknologi, har spennende prosjekter og aktivt eierskap i start-ups som ligger langt fremme i sine felt.
Gå til hjemmeside

Elsikkerhet Norge
Elsikkerhet Norge opererer i markedet for DLE-tjenester.

Med slagordet sammen for trygghet arbeider de for trygge elektriske anlegg i norske hjem. Elsikkerhet Norge gjør 30 000 tilsyn i hjem, hytter og virksomheter hvert år. I tillegg til tilsyn jobber de med informasjonsdeling om elsikkerhet.
Gå til hjemmeside 

Konsern Aug. 2023