Tilbake til forsiden

Mental helse ungdom x Eidsiva

Mental Helse ungdom jobber for at alle barn og unge i Norge skal ha en best mulig psykisk helse.

Eidsiva x Mental Helse Ungdom har som mål å skape økt bevissthet rundt psykisk helse, økt åpenhet og styrke støtten til unge mennesker som opplever utfordringer. 

Eidsiva sitt samfunnsansvar strekker seg langt utover samfunnskritisk infrastruktur (strømnett, fiber og fjernvarme) som vi leverer hver eneste dag. Vi skal i tillegg være aktør som bygger samfunnet, til det beste for både mennesker og klima.

Familiebilder tilknyttet forretning

Mental helse ungdom er en organisasjon for de som ønsker et samfunn som ivaretar innbyggernes psykiske helse.

Gaver med mening

De siste tre årene har Eidsiva gitt økonomiske julegaver til Mental Helse Ungdom. Dette muliggjør at organisasjonen kan tilby lavterskeltilbud og tilgjengelige tjenester. Eidsiva gjennomførte i 2024 en auksjon hvor alle inntekter gikk uavkortet til Mental Helse Ungdom. 

Ved å kombinere ressurser, jobber vi sammen for å skape et mer inkluderende samfunn for alle barn og unge. 

Mennesker foran et skilt

Slik kan du bidra

Mini GNIST 2024
Maren Røhne

Maren Røhne

Leder Kommunikasjon Eidsiva