Samfunn

Sponsing

Sponsing

Vi har omtrent 200 sponsoravtaler innen kultur, bredde- og toppidrett

Les mer

Forskning, utdanning og næringsutvikling

Forskning, utdanning og næringsutvikling

Som en del av vårt samfunnsansvar bidrar Eidsiva til utvikling innenfor områder som ikke er direkte knyttet opp til kjernevirksomheten. 

Les mer