Tilbake til forsiden

Mental Helse Ungdom

Mental Helse ungdom jobber for at alle barn og unge i Norge skal ha en best mulig psykisk helse.

Sammen om å være en drivkraft for nye muligheter. 
7 av 10 ungdom er ensomme, og kun halvparten av ungdom mellom 16 og 19 år forteller at det står bra til med dem. Dette kommer frem i Røde Kors-rapporten «Psykt ensom – om ensomhet blant barn og unge (2021)».

Ingen skal ha det så vanskelig at døden blir eneste utvei.
Selvmord er den vanligste dødsårsaken blant unge, og mer enn tre ganger så mange tar sitt eget liv enn de som dør i trafikken. Mental Helse Ungdom jobber for at ingen barn og unge får det så vanskelig at døden blir eneste utvei.

En Julegave med mening

Mental Helse Ungdom fikk i 2022 julegave på 200 000 kroner fra Eidsiva, slik at de kan fortsette å jobbe mot sine mål: økt åpenhet om psykisk helse, forebygging av psykiske plager og et bedre psykisk helsetilbud.

Slik kan du bidra

Barn som titter ut gjennom døren
Maren Røhne

Maren Røhne

Leder Kommunikasjon Eidsiva