Samfunn | Eidsiva )
Samfunn

Eidsivas visjon er "drivkraft for nye muligheter". Som en del av samfunnsansvaret ønsker vi å være en aktør som skaper, bidrar og legger til rette for nye muligheter i våre områder.

Her kan du lese mer om våre samarbeid.