Tilbake til forsiden

Eidsiva Bioenergi

Fjernvarme

Vi bruker lokal overskuddsenergi som ellers ville gått tapt, til å produsere fornybar energi som varmer og kjøler bygg, hjem og møteplasser i samfunnet. 

Fjernvarmenettet vårt er en viktig investering i samfunnet. Bruk av fjernvarme bidrar til økt elektrifisering, gjennom å avlaste strømnettet. I tillegg til at vi bruker allerede eksisterende ressurser til å skape energi. I praksis bruker vi ressurser fra vugge til grav, og det heter sirkulær energi. 

Mann i verneutstyr smiler
Marit Storvik
Foto: Lars Martin Bø / ENK

Utbyggingen av fjernvarme er grønt skifte i praksis. Våre varmesentraler benytter bioråstoff eller restavfall som brensel. Energiutnyttelse av restavfall ved Trehørningen energisentral på Hamar, sikrer lokal utnyttelse av energien i avfall som tidligere ble lagt på deponi eller eksportert ut av regionen. Dette gir høy energiutnyttelse og betydelig lavere utslipp sammenlignet med alternative løsninger.

Marit Storvik, Direktør i Eidsiva Bioenergi

Miljøsertifisering

Eidsiva Bioenergi er sertifisert etter den internasjonale miljøstandarden NS-EN ISO 14001:2015. Dette er en anerkjent standard for miljøstyring som gir oss gode verktøy for å enhetlig følge opp vårt ansvar for miljø og våre samsvarsforpliktelser. 

Miljøsertifisering er en ekstern verifisering av vårt miljøstyringssystem. Dette gjør vi som en del av vårt arbeid med å redusere vår påvirkning på det ytre miljøet. Våre anlegg er spredt over en bred geografi på Innlandet, og vi er opptatt av å finne gode miljøeffektive løsninger for hvert enkelt av våre anlegg, med fokus på reduksjon av utslipp, høy fornybar andel og effektiv energiutnyttelse.  

Boligområde sett ovenfra