Tilbake til forsiden

Styrende dokumenter

Eidsiva Energis styringsprinsipper er samlet og beskrevet i det som kalles styrende dokumenter.

Konsernet er underlagt rammer fastsatt av lovgivning, konsernets eiere og konsernstyret. Via Eidsiva Energis styrende organer har konsernets eiere vedtatt et sett styrende dokumenter. Dokumentene beskriver roller og ansvar for konsernets styrende organer, konsernsjef og direktører og hvilke styringsprinsipper de skal forholde seg til. I tillegg beslutter konsernsjef et sett konsernpolicyer som gir overordnede føringer på sentrale områder/prosesser i Eidsiva.