Tilbake til forsiden

Styre og ledelse i Eidsiva

Eidsiva er organisert som et konsern med Eidsiva Energi AS som morselskap.

Konsernstyret består av inntil seks aksjonærvalgte medlemmer. Fire av konsernstyrets medlemmer er ansattvalgte.

Konsernledelsen

Styret

Styret i Eidsiva-konsernet

 • Pål Egil Rønn

  Styreleder

 • Martin Sleire Lundby

  Nestleder

 • Berit Sande

  Styremedlem

 • Øystein Løseth

  Styremedlem

 • Anita Hager

  Styremedlem

 • Monica Haugan

  Styremedlem

 • Toril Benum

  Styremedlem

 • Lise Merete Holen Martinsen

  Styremedlem

 • Martin Lutnæs

  Ansattvalgt

 • Per Luneborg

  Ansattvalgt

 • John Renngård

  Styremedlem

 • Ingrid Nytun Christie

  Styremedlem

Ledergruppen i Eidsiva Bredbånd

Ledergruppen i Eidsiva Bioenergi