Styre og ledelse | Eidsiva )
Styre og ledelse

Konsernledelsen består av konsernsjef Øistein Andresen, direktørene for morselskapets stabs- og støttefunksjoner samt direktørene for virksomhetsområdene. Konsernledelsen beskjeftiger seg med temaer som er felles for hele konsernet og av høyst verdiskapende karakter.

Konsernstyret består av inntil seks aksjonærvalgte medlemmer. Fire av konsernstyrets medlemmer er ansattvalgte. 

Konsernledelsen 

Bak f.v. Nils Kristian Myhre, Anne Mette Askvig, Øistein Andresen og Petter Myrvold. 
Foran f.v. Ola Børke, Marit Storvik og Trond Skjellerud. 

Styret

Styret i Eidsiva-konsernet