Tilbake til forsiden

Styre og ledelse i Eidsiva

Eidsiva er organisert som et konsern med Eidsiva Energi AS som morselskap.

Konsernstyret består av inntil seks aksjonærvalgte medlemmer. Fire av konsernstyrets medlemmer er ansattvalgte.

Konsernledelsen

Henning Olsen

Henning Olsen

Konsernsjef i Eidsiva

Anne Sagstuen Nysæther

Anne Sagstuen Nysæther

Direktør i Elvia AS

Ola Børke

Ola Børke

Direktør i Eidsiva Bredbånd AS

Marit Storvik

Marit Storvik

Direktør Eidsiva Bioenergi AS

Anne Mette Askvig

Anne Mette Askvig

Konserndirektør økonomi og finans

Petter Myrvold

Petter Myrvold

Konserndirektør strategi og vekst

Nils Kristian Myhre

Nils Kristian Myhre

Konserndirektør Kommunikasjon og samfunn

Lars Roar Næsset

Lars Roar Næsset

Konserndirektør digitalisering og teknologi (konstituert)

Tone Jørstad

Tone Jørstad

Konserndirektør organisasjon og HR

Styret

Styret i Eidsiva-konsernet

Pål Egil Rønn

Styreleder

Martin Sleire Lundby

Nestleder

Berit Sande

Styremedlem

Øystein Løseth

Styremedlem

Anita Hager

Styremedlem

Toril Benum

Styremedlem

Martin Lutnæs

Ansattvalgt

Per Luneborg

Ansattvalgt

John Renngård

Styremedlem

Ingrid Nytun Christie

Styremedlem

Ledergruppen i Eidsiva Bredbånd

Ola Børke

Ola Børke

Direktør i Eidsiva Bredbånd AS

Robin Mikalsen

Robin Mikalsen

Direktør Privatmarked

Even Kyseth

Even Kyseth

Direktør Bedriftsmarkedet

Ida Ulimoen Myhre

Ida Ulimoen Myhre

Direktør Utbygging

Bjørn Rognlien

Bjørn Rognlien

Direktør Drift, nettverk og arkitektur

Trond Morten Haug

Trond Morten Haug

Direktør IT & Digitalisering

Tore Baarstad

Tore Baarstad

Direktør Vekst, Innovasjon og Strategi

Margaret Bjørge Bringa

Margaret Bjørge Bringa

Direktør Økonomi og Forretningsstøtte

Ledergruppen i Eidsiva Bioenergi

Marit Storvik

Marit Storvik

Direktør Eidsiva Bioenergi AS

Kristian Druglimo

Kristian Druglimo

Økonomi og administrasjonssjef

Knut Finstad

Knut Finstad

Leder brensel og forretningsstøtte

Leo Sørbye

Leo Sørbye

Leder drift og vedlikehold