Styre og ledelse | Eidsiva )
Styre og ledelse

Konsernledelsen består av konsernsjef Øistein Andresen, direktørene for morselskapets stabs- og støttefunksjoner samt direktørene for virksomhetsområdene. Konsernledelsen beskjeftiger seg med temaer som er felles for hele konsernet og av høyst verdiskapende karakter.

Konsernstyret består av inntil seks aksjonærvalgte medlemmer. Fire av konsernstyrets medlemmer er ansattvalgte. 

Konsernledelsen 

Bak f.v. Jon Andreas Pretorius, Anne Mette Askvig, Tone Jørstad og Marit Storvik. 
Foran f.v. Ola Børke, Petter Myrvold, Øistein Andresen, Anne Sagstuen Nysæther og Nils Kristian Myhre. 

Styret

Styret i Eidsiva-konsernet