Tilbake til forsiden

Vekst

Eidsiva er i sterk driv og har store ambisjoner for vekst.

Jente i eng

Vi har en sentral posisjon i utviklingen av samfunnet og skal ta en aktiv rolle i løsninger på klimautfordringene verden står overfor.

Vi bidrar til nyskapning og forretningsutvikling i tråd med selskapets strategi. Vårt hovedmål er å skape et flertall av nye vekstmuligheter, og etablere nye virksomhetsområder som bidrar til å møte fremtidens behov for energi, digitalisering og bærekraft.

Eidsiva jobber med å skape vekst gjennom forretningsutvikling, konseptutvikling og innovasjonsinvesteringer. Partnerskap og samarbeid er viktige virkemidler for å nå våre ambisjoner innenfor innovasjon og forretningsutvikling.

Peakshaper

Batteritjenesten som løser kapasitetsutfordringer i nettet.

Les mer om Peakshaper her:

Peak Shaper lanseringsbilde. Mintgrønn filter over konteiner med batterier samt Peak Shaper logo øverst til høyre

Solkraftsamarbeid

Eidsiva og Energeia vil sammen utvikle storskala solkraft i Norge.

Les mer om vår utvikling her:

Sauer på et beite vedsiden av solcellepanel

Vindkraftsamarbeid

Eidsiva og Hafslund går sammen for å utvikle vindkraft på land, i samarbeid med vertskommuner, grunneiere og lokalsamfunn.

Les mer om samarbeidet her
Martin S. Lundby i Hafslund Vekst og Petter Myrvold i Eidsiva ute  på en terasse.
Foto: Skjalg Bøhmer Vold / E24

Vi er på for fremtiden, og Eidsiva spiller en stadig viktigere rolle i omstillingen til lavutslippssamfunnet. Vi bidrar til elektrifisering og utvikling av samfunnet, og jobber med å sikre tilgangen til fornybar energi.

Fornybar energi er en forutsetning for bedre klima og miljø, og effektiv infrastruktur er kritisk for et velfungerende samfunn. Eidsivas mål er derfor hele tiden å leve opp til visjonen «drivkraft for nye muligheter» og skape verdi for våre kunder gjennom å tilby nye, smarte og bærekraftige løsninger.

Les mer om våre verdier

Kontakt oss

Kine Ryberg

Kine Ryberg

Leder elektrifisering

Fyll ut skjema:

Hei,

Vi bekrefter å ha mottatt din henvendelse, og vil komme tilbake til deg så snart som mulig.

Med vennlig hilsen Eidsiva