Tilbake til forsiden
Sauer på et beite vedsiden av solcellepanel

Eidsiva inngår solkraftsamarbeid med Energeia

Eidsiva og Energeia vil sammen utvikle storskala solkraft i Norge.

Publisert: 19.05.2022

Ambisjonen er å bygge og drifte felleseide solkraftverk i kombinasjonsdrift med landbruksvirksomhet i Innlandet, Oslo og Viken.

- Norge trenger mer grønn elektrisk kraft og Eidsiva ser frem til å samarbeide med Energeia om utvikling av solenergi i Norge. Eidsiva vil bidra til utvikling av prosjekter, jobbe frem løsninger for nettilknytning og energilagring i fremtidige prosjektselskaper, sier konsernsjef i Eidsiva Øistein Andresen.

Eidsiva er et av Norges største energi- og infrastrukturkonsern som eier av Norges største nettselskap Elvia, som deleier i vannkraftprodusenten Hafslund Eco Vannkraft AS og som en stor aktør innen bioenergi og fiber i Innlandet, Oslo og Viken. 

 -Eidsiva og Energeia har som ambisjon om å utvikle en prosjektportefølje med solkraftverk på Østlandet, for å bidra til norsk fornybar energiforsyning, sier Andresen.  

 Energeia bygger og drifter solkraftverk for langsiktig eierskap, og har erfaring fra drift og eierskap av solkraftverk i Nederland og Italia. 

 - Solenergi er blitt konkurransedyktig i produksjon av elektrisitet i Norge. Derfor har Energeia startet utvikling av solkraftverk i kombinasjon med landbruksvirksomhet, sier daglig leder i Energeia AS Viktor E. Jakobsen, 

Energeias første store prosjekter planlegges i Innlandet hvor Eidsiva historisk har hatt en sentral posisjon som vannkraftprodusent og kraftdistributør.

 - Vi ser frem til et nært samarbeid med Eidsiva i årene som kommer. Ved å legge til rette for landbruksvirksomhet i tilknytning til solkraftverkene sikrer vi riktig utnyttelse av areal og god samdrift mellom landbruk og kraftproduksjon, sier Jakobsen.

Samarbeidsavtalen mellom selskapene gjelder til og med 2025.