Tilbake til forsiden
Mann på scene prater

Eidsiva inn i Tonstad Vindpark

Hafslund Kraft, hvor Eidsiva har en eierandel på 43,5 prosent, kjøper Tonstad Vindpark i kommunene Sirdal og Flekkefjord fra et fond som forvaltes av det sveitsiske investeringsselskapet SUSI Partners.

Av Nils Kristian Myhre Publisert: 16.05.2024

- Kjøpet av Tonstad Vindpark er med på å befeste Hafslund Kraft sin posisjon som Norges nest største kraftprodusent. Hafslund og Eidsiva oppnår med kjøpet en større spredning i kraftporteføljen med produksjon i prisområde NO2.  Kjøpet vil også vesentlig styrke Hafslund Krafts vindkraftportefølje, som i dag består av andeler i vindkraftverkene Raskiftet og Kjølberget i Innlandet. Med en større vindkraftportefølje i drift står Eidsiva og Hafslund enda sterkere i vår felles satsning innenfor utvikling av nye landbaserte vindkraftverk, sier konsernsjef i Eidsiva, Henning Olsen.

Tonstad Vindpark er blant Norges største landbaserte vindkraftverk med en installert effekt på 208 MW og en årlig produksjon på rundt 670 GWh, som tilsvarer strømforbruket til nesten 100 000 personer. Strømproduksjonen fra Tonstad Vindpark er solgt til Hydro Energi gjennom en langsiktig kraftkjøpsavtale med en varighet på 25 år. 

– Tonstad Vindpark er et godt og lønnsomt vindkraftverk som i tillegg sikrer norske industriarbeidsplasser strøm til forutsigbare priser. Med eierskap i over 80 kraftverk vet vi hva det innebærer å være en synlig og ansvarlig aktør i våre lokalsamfunn. Vi er stolte over å ha gode relasjoner til alle våre vertskommuner, og gleder oss til å bli bedre kjent med Sirdal og Flekkefjord, sier administrerende direktør Kristin Lian i Hafslund Kraft.  

Gir verdifull erfaring 

Potensialet for utbygging av ny vannkraft er begrenset. For å møte et økende kraftbehov ser Eidsiva og Hafslund derfor også på muligheter innen vind- og solkraft. Erfaringer fra Tonstad Vindpark vil gjøre selskapene enda bedre rustet til å utvikle, drifte og eie nye vindkraftprosjekter. 

– Ingen i Norge har bygget ut mer ny vannkraft enn Hafslund Kraft de siste ti årene. Tonstad Vindpark representerer imidlertid en annen type investering. For oss handler det om å få bedre innsikt i de unike utfordringene, løsningene og teknologiene til et vindkraftverk. Vi ønsker å utvikle gode vindkraftprosjekter med hensyn til kraftbehov, natur og lokalsamfunn, og den erfaringen vi får fra Tonstad Vindpark vil være et viktig bidrag på veien dit, sier Lian.  

Hafslund Kraft (tidligere Hafslund Eco Vannkraft) eies 56,5% av Hafslund og 43,5% av Eidsiva Energi. Tonstad Vindpark AS vil endre navn til Tonstad Vindkraftverk AS. Gjennomføringen av transaksjonen forutsetter godkjennelse fra Konkurransetilsynet og NVE.