Tilbake til forsiden
Hvit bakgrunn med prikker

Batterisamarbeid med Tensio

Selskapene skal pilotere store nettbatterier for effektstøtte i strømnettet.

Publisert: 04.07.2022

Samarbeidet vil utrede bruk av energilagring med store flyttbare batteripakker som et alternativ til reinvesteringer i strømnettet. Dette kan på sikt gi nettselskaper en ny utleietjeneste av batterier for å sikre raskere påkobling av kunder.

- Tradisjonell utbygging av nett er både tidkrevende og kostbart, samtidig som det knytter seg usikkerhet til fremtidig behov for kapasitet i ulike deler av strømnettet. Energilagring gjennom større mobile batteripakker kan dermed være en kostnadseffektiv og fleksibel løsning for nettselskaper, sier prosjektleder i Eidsiva Kine Ryberg Strupstad.

Utreder utleiemodell
Eidsiva ønsker nå å utrede kommersiell utleie av større batteripakker i strømnettet hvor nettselskapene tilbys en rask, og fleksibel leieavtale med hensyn til plassering, størrelse og varighet. Navnet på tjenesten er Peak Shaper.

- Gjennom samarbeidet med Tensio kan vi teste og justere vår forretningsmodell. Slik vil vi bygge og utvikle en tjeneste som gir størst mulig verdi for både Tensio, og andre nettselskaper i Norge, sier Strupstad.

Det første nettbatteriet planlegges å få en installert effekt på om lag 1 Megawatt, og vil installeres i nærheten av Jule industriområde i Lierne kommune i Trøndelag. Jule industriområde har i dag både bebyggelse og industri, men ikke mer tilgjengelig kapasitet. Det forventes imidlertid ønsker om mer tilgang til kraft for etablering av kraftkrevende næringsaktivitet.

Bidrag i energiomstillingen
Med bakgrunn i den pågående elektrifiseringen og den økende mengden forespørsler Tensio mottar er vi nødt til å ta i bruk alternative løsninger til tradisjonell nettutbygging. Både for å kunne tilknytte kunder raskere og ikke minst utnytte eksisterende infrastruktur enda bedre. Vi ser flere områder hvor vi tror et flyttbart energilager vil kunne være en interessant og attraktiv løsning, og ser frem til denne piloten sammen med Eidsiva, sier leder for Nettutvikling og Nettstrategi i Tensio Rune Paulsen.

-Samfunnet og nettbransjen står overfor store utfordringer den pågående energiomstillingen. Gjennom dette initiativet vil Eidsiva være en drivkraft for å ta i bruk ny teknologi og forretningsmodeller for å løse vårt samfunnsoppdrag på nye måter, sier innovasjonsdirektør i Eidsiva, Torstein Sole-Gärtner.