Tilbake til forsiden
Fibermontør foran Eidsiva Bredbånd skilt

Bredbånd til hele folket

Da Eidsiva Bredbånd ble etablert i 2004 hadde bare én av fire hjem i Innlandet bredbåndsdekning. I dag har 66,5 prosent av husstandene tilbud om fiberbredbånd. - Vårt mål er at alle skal kunne koble seg på fibernettet, sier Trond Skjellerud, administrerende direktør i Eidsiva Bredbånd.

Publisert: 12.08.2021

Eidsiva Bredbånd bygger ut, selger og drifter høyhastighets fiberbredbånd til privat- og bedriftsmarkedet i Innlandet. 11 lokale energiselskap og Eidsiva Fiberinvest AS eier bredbåndsinfrastrukturen, som leies av Eidsiva Bredbånd. Eidsiva Bredbånd vil bidra til vekst og verdiskaping i Innlandet, og en viktig forutsetning for at folk skal kunne bo og arbeide i regionen er at de har tilgang til optimale bredbåndstjenester.

 – Bredbånd knytter mennesker, utvikling og næringsliv sammen, og sikrer virksomhet og bosetting i vår spennende region, sier Skjellerud.

– Våre høye ambisjoner om full bredbåndsdekning gjenspeiles også i våre regnskapstall. Vi opererer i et marked som både er preget av store investeringer i oppbyggingsfasen, stor konkurranse og små marginer.

 Samfunnsoppdraget
– Fiberoppkobling bør være en universell rettighet på lik linje med strøm. Selv om vårt markedsområde

byr på mange utfordringer, blant annet vanskelig tilgjengelig natur og spredt bosetting, står vi fast ved vår ambisjon om at alle regionens 180 000 husstander skal ha muligheten til fiberoppkobling, sier Trond Skjellerud.

– For å kunne realisere full dekning med optimale bredbåndstjenester kreves det en «stordugnad». Vi samarbeider med energiselskaper, lokale dugnadslag, kommuner og fylkeskommuner. Det er en viktig del av Eidsiva Bredbånds samfunnsoppdrag. Samarbeidet med 11 energiselskaper i regionen har gjort det mulig å etablere en sterk tilstedeværelse med eget fibernett i over 50 kommuner.

Eidsiva Bredbånd har en markedsandel på 40 prosent for fast bredbånd i Innlandet, og fibernettet er det tredje største i Norge. Etterspørselen etter høyhastighets bredbånd fortsetter å øke, totalt fikk Eidsiva Bredbånd snaut 15 000 nye fiberkunder i 2019. Totalt har selskapet nå nesten 60 000 kunder som er koblet på høyhastighets bredbånd. Sammen med våre samarbeidspartnere tilbyr Eidsiva Bredbånd også bredbåndstilgang i resten av Norden.