Tilbake til forsiden
Solceller på et jorde

Eidsiva inn på eiersiden i Energeia

Eidsiva investerer NOK 50 millioner for å styrke felles satsing om å utvikle, bygge, eie og drifte solkraftverk. Energi- og telekomkonsernet vil etter transaksjonen eie 16,67 prosent av aksjene i solkraftselskapet Energeia AS.

Publisert: 12.12.2022

- Det at Eidsiva nå går inn på eiersiden i Energeia bygger på et etablert og godt samarbeid om planlagte solkraftverk i Innlandet og Viken. Ved å tre inn som eier i Energeia utvider partene den felles solkraftsatsingen til å gjelde hele Norge, sier konsernsjef i Eidsiva Øistein Andresen.

Eidsiva og Energeia har siden 2021 samarbeidet med utvikling av storskala solkraft, med ambisjon om å bygge og drifte felleseide solkraftverk i kombinasjonsdrift med landbruksvirksomhet i Innlandet, Oslo og Viken. Ved å legge til rette for dette sikres en effektiv utnyttelse av areal og god samdrift mellom landbruk og kraftproduksjon.

- Norge trenger mer grønn elektrisk kraft og Energeia ser frem til å samarbeide videre med Eidsiva om utvikling av solenergi i Norge. Sammen utvikler vi gode prosjekter og jobber frem løsninger for nettilknytning og energilagring, sier daglig leder i Energeia Viktor Jakobsen.

Eidsivas økonomi og finansdirektør Petter Myrvold er valgt inn i styret til Energeia. Energeia er et norsk selskap som bygger og drifter solkraftverk for langsiktig eierskap i Norge og Nederland, og som har erfaring fra drift og eierskap av solkraftverk i Nederland og Italia, og et mindre engasjement i Myanmar. Energeia vil bli notert på børsen Euronext Growth. 

- Eidsiva har siden 2016 jobbet med å utvikle og levere solenergiløsninger. Kraftproduksjon ved hjelp av solceller har i løpet av få år blitt konkurransedyktig i Norge. Vi tror storskala solkraftproduksjon vil være en av løsningene for effektiv og trygg energiproduksjon i Norge. Derfor er vi fornøyd med å nå styrke vårt engasjement innen solkraft ved å bli en eier i Energeia, sier Andresen.

Eidsiva er et av Norges største energi- og telekomkonsern som eier av Norges største nettselskap Elvia, som deleier i vannkraftprodusenten Hafslund Eco Vannkraft AS og som en stor aktør innen bioenergi og fiber i Innlandet, Oslo og Viken. Eidsiva er eid av Hafslund, Innlandet Energi Holding og Åmot kommune.

Ved spørsmål, ta kontakt med:

Lars Eivind Stagrim Håve

Lars Eivind Stagrim Håve

Innovasjonsagent