Tilbake til forsiden
Blomst imellom to rør

Eidsiva kjøper Mistberget Biovarme på Råholt

Eidsiva kjøper fjernvarmeleverandøren Mistberget Biovarme AS, som leverer fjernvarme til leiligheter, næringsbygg og offentlige bygg på Råholt i Eidsvoll kommune, og styrker med dette Eidsiva Bioenergi sin posisjon som et av Norges største fjernvarmeselskap.

Publisert: 12.08.2021

- Kjøpet av Mistberget Biovarme AS gir Eidsiva tilgang til et spennende vekstområde og vi ser frem til å utvikle fjernvarmen på Råholt videre i tett samarbeid med Trond Hammeren som har bygd opp Mistberget Biovarme over mange år, sier direktør for Eidsiva Bioenergi Ola Børke.

Eidsiva Bioenergi er et av de største fjernvarmeselskapene i Norge, og har i dag virksomhet på 9 ulike lokasjoner i Innlandet fylke. Transaksjonen sikrer Eidsiva 100% eierskap i Mistberget Biovarme AS og fjernvarmesystemet i Råholt i Eidsvoll kommune.

Mistberget Biovarme har siden 2009 levert fjernvarme på Råholt, og nye rørstrekk og kunder er jevnlig kommet til. Fjernvarmen på Råholt er basert på fyring med skogsflis fra Eidsvoll og nabokommunene, og er blant de beste i landet på andel fornybar energi. Flisleveransene til fjernvarmen er lokalt råstoff fra Eidsvoll og nabokommunene.

- Råholt er et område i god utvikling. Konsesjonsområdet har en betydelig størrelse og ligger strategisk godt plassert i forhold til Eidsivas øvrige bioenergivirksomhet i Innlandet. Slik sett er dette en viktig investering for Eidsiva Bioenergi, sier Børke.

Det at et så solid og kompetent firma som Eidsiva vil kjøpe virksomheten og stå for utviklingen videre er vi veldig godt fornøyd med. Det viser at vi har gjort en del riktige grep for å sikre fornybar og kortreist energi. Det er også bra for våre kunder som vi har et godt og nært forhold til, sier Trond Hammeren, tidligere eier av Mistberget Biovarme AS.

I år vil det bli produsert cirka 9 GWh med varme levert til 22 kundesentraler på Råholt.

Hammeren berømmer samarbeidet og innsatsen til mange lokale firmaer som har deltatt i byggevirksomhet og drift av fjernvarme på Råholt. Og ikke minst Eidsvoll kommune som både er viktigste kunde og som aktivt har ønsket fjernvarme og ivaretatt det i plansammenheng.

- Under salgsprosessen har vi hatt veldig god hjelp av EY Corporate Finance (tidligere Ernst & Young) og SANDS Advokatfirma. Dette sikret en god og ryddig salgsprosess samtidig som vi har kunnet konsentrere oss om å drive fjernvarmevirksomheten, sier Hammeren, som nå blir tilknyttet Eidsiva Bioenergi med videre utvikling på Råholt og som flisleverandør gjennom sitt firma Varmeutvikling AS.

Eidsiva Bioenergi har siden oppstarten i 2008 utviklet seg til å bli Norges tredje største fjernvarmeselskap, med rundt 450 GWh i energileveranser i 2021. Denne satsingen har vært svært viktig for lokale klimamål og har faset ut betydelige mengder fossile brensler. I tillegg frigjør fjernvarme mye elektrisk kapasitet som reduserer samfunnets investeringer i kraftnettet og frigjør elektrisitet til bedre formål enn oppvarming, for eksempel elbillading.

Med Investeringen i Mistberget Biovarme AS etablerer Eidsiva Bioenergi for første gang aktivitet utenfor Innlandet fylke. «Dette er i tråd Eidsiva sin strategi, der vi ønsker å vokse videre med fokus på vår kjernekompetanse som er fjernvarmeleveranse basert på kortreist fornybar bioenergi» sier Børke

Eidsiva Bioenergi er et heleid selskap i Eidsivakonsernet.

Eidsiva er Norges største regionale energi- og infrastrukturselskap, med virksomhet i Innlandet, Oslo og Akershus. Gjennom datterselskapene Elvia AS, Eidsiva Bioenergi AS og Eidsiva Bredbånd AS leverer Eidsivakonsernet samfunnskritisk infrastruktur. Konsernet har 1 165 medarbeidere fordelt på datterselskapene og morselskapet.

Eidsiva Energi AS eies av Oslo kommune via Hafslund Eco, Innlandet energi holding og Åmot kommune.

For mer informasjon:

Ola Børke

Ola Børke

Direktør i Eidsiva Bredbånd AS

Trond Hammeren

Trond Hammeren

Mistberget Fjernvarme AS