Tilbake til forsiden
Trafo på Gjøvik som henger over kant etter uværet Hans

Ekstremvær satte Bredbånd på prøve

Søndag 6. august tikket det inn dramatiske varsler på telefonene til Eidsiva Bredbånd: Store deler av selskapets fibernett lå i det som ble varslet av myndigheter og meteorologer som episenteret for ekstremværet Hans.

Publisert: 24.08.2023

- Det var ikke tid for å reflektere mye over informasjonen vi mottok. Bredbåndstjenester er samfunnskritisk, og i krisesituasjoner er kommunikasjonstjenester som virker viktig. Derfor satte selskapet umiddelbart i høy beredskap, sier driftsdirektør i Eidsiva Bredbånd Bjørn Rognlien.

Vet hva som kreves 
Eidsiva Bredbånd har erfarne ansatte som vet hva som kreves for å få ting løst, selv om problemene kan være både mange og krevende.  

- Med et fibernett som også er redundant er vi relativt godt rustet for ekstremvær. Redundans i fibernettet betyr at utfall av fiberlinje ett sted ikke nødvendigvis stopper tjenesten fordi man kan forsyne kundene gjennom en alternativ linje, sier Rognlien.

Driftsdirektør i Eidsiva Bredbånd Bjørn Rognlien 

Tett oppfølging 
Eidsiva Bredbånd leverer fibertjenester til mange kommuner. Flere tok tidlig kontakt med oss og uttrykte bekymringer knyttet til om bredbåndet kom til å fungere i en allerede svært dramatisk beredskapssituasjon. Eidsiva Bredbånd deltok derfor på forespørsel i møter og samtaler for å beskrive våre risikovurderinger, status og hvilke tiltak vi hadde igangsatt.

- Gjennom hele ekstremvær perioden gjennomførte vi beredskapsmøter morgen og kveld, og ellers etter behov, fokus i møtene var blant annet status nett, hva har truffet har truffet oss siden sist, hvilke tiltak har vi i gang og hva er forventet tidslinje på disse?  

Trafo på Jorekstad under vann

Brannvesenet bistod med pumper 
Flere hendelser oppstod som følge av store nedbørsmengder i Innlandet. Brannvesenet bistod med kraftige pumper for å holde vannstand under kontroll i en fibersentral i Nordre Land. Det ble gjennomført utrykning med båt til en fibersentral i Lillehammer for å sikre driften i en situasjon hvor vannstanden i Gudbrandsdalslågen økte svært raskt. Sandsekker ble tatt i bruk for å hindre oversvømmelse og driftsstans i en fibersentral i Valdres. 

Trafo på Fagernes beskyttet med sandposer etter storflommen Hans

Eidsiva Bredbånd fikk også et fiberbrudd på Gjøvik da Hunnselva gikk over sine bredder og vasket ut en trase i elvekanten som medføre at 15 bedriftskunder ble uten nettforbindelse, en krevende feilretting, men i løpet av et drøyt døgn var kabelen reparert og kundene tilbake på nett. I tillegg opplevde kunder i midt-Gudbrandsdalen fiberutfall i forbindelse med et langvarig strømbrudd, som eksempel på hendelser som ble håndtert underveis. Stengte veier og i noen tilfeller begrensede muligheter for å få våre entreprenører inn til områdene skapte også utfordringer.  

Takker for innsatsen 
- Det ble til sammen lagt ned en formidabel innsats fra egne ansatte, våre entreprenører og mange andre for å unngå omfattende nedetid på bredbåndet i en meget alvorlig situasjon for hele Innlandet. Viktigst av alt er at de aller fleste av Eidsiva Bredbånds kunder har vært på nett gjennom ekstremværet. Jeg ønsker derfor å takke alle som har bidratt til dette, sier Rognlien.  

Eidsiva Bredbånd leverer bredbånd til 80 000 hjem, bedrifter og om lag 170 000 personer. Hver eneste dag tar vi denne oppgaven på alvor, og spesielt i en situasjon hvor hele områder blir hardt rammet. Omfanget av ekstremværet Hans er for mange innbyggere i Innlandet alvorlige og dramatiske. Mange har fått sine hjem og næring ødelagt, og veger, bruer og annen infrastruktur er ødelagt. Da blir tilgang på fibernett ekstra viktig for å holde seg oppdatert på viktig informasjon og ha mulighet til å kunne kommunisere med omverden. 

- Vi lover at vi også fremover som en ansvarsbevisst fiberleverandør på Innlandet skal jobbe målrettet for å sikre høyest mulig robusthet i nettet vårt, det er svært godt å se at fibernettet vårt fungerte som det skulle gjennom en meget alvorlig periode for Innlandet og vi er forberedt og har god beredskap for å sikre at kundene våre har bredbånd, også i en situasjon med ekstremvær, avslutter Rognlien.  

Jørn Gunnar Kleven

Jørn Gunnar Kleven

Leder Finans og kontroll

Petter Myrvold

Petter Myrvold

Konserndirektør strategi og vekst