Tilbake til forsiden
Trestokker

Elvia starter utfasing av kreosotimpregnerte stolper

Kreosot har blitt brukt til impregnering av trevirke siden slutten av 1800-tallet. Stolper blir impregnert for å forhindre råte og dermed sikre stolpens levetid og ivareta sikkerhet for nettselskapets personell og publikum.

Publisert: 05.10.2021

Det forventes et forbud mot kreosot som impregneringsmiddel i bruk på nye stolper og det er også stadig blitt strengere krav til miljømessig håndtering av både nye og utrangerte stolper.

Elvia og Eidsiva-konsernet er opptatt av å gjøre bærekraftige valg i vårt arbeid og vi har derfor over tid vurdert om alternative stolpetyper kan oppfylle nødvendige tekniske, sikkerhetsmessige og miljømessige krav. I forbindelse med dette deltar Elvia i et forskningsprosjekt på området.

Elvia vil fra årsskiftet gå over til å benytte saltimpregnerte stolper med jordbåndsbeskyttelse som standard. I hakkespettutsatte områder vil kompositt stolper benyttes. Elvia vil løpende vurdere aktuelle stolpetyper basert på erfaringer som gjøres og den tekniske utvikling på området, for å ivareta en bærekraftig og sikker nettdrift og trygt arbeidsmiljø ved montasje og vedlikehold. Alternative impregneringsmetoder av trestolper som er på markedet i dag kan bli interessante produkter videre.

 

Kontaktperson:

Morten Schau

Morten Schau

Kommunikasjonssjef Elvia