Tilbake til forsiden
To operatører i strømstolpe

Elvia tester digitalisering av strømlinjer

Elvia gjennomfører nå en pilot for å digitalisere en 132 kV linje mellom Gjøvik og Dokka ved å installere avanserte sensorenheter. Målet er mer effektiv drift av linjene – noe som kan gi besparelser både for kundene, selskapet og samfunnet.

Publisert: 10.08.2021

For å digitalisere en strømlinje må man koble sensorer direkte på strømlinjen. De såkalte »neuronene» er sensorenheter som blant annet måler strøm, linjetemperatur, vibrasjoner og klaring til bakken. Neuronene høster energi gjennom induksjon fra linjen, og sender sanntidsdata over mobilnettet cirka hvert tredje minutt.

- Linjen mellom Gjøvik og Dokka er en av flere viktige overføringslinjer for å transportere deler av vannkraftsenergien som produseres i Valdresområdet, ut i resten av strømnettet. I perioder av året med stor produksjon er denne linjen dermed høyt belastet. Linjen vil nå instrumenteres med neuroner for å få innsikt i hvordan linjen kan driftes på en bedre og sikrere måte ved å få kjennskap til linjens reelle overføringskapasitet, sier Elvias prosjektleder Espen Andresen.

En strømlinje har i utgangspunktet ingen strømgrense i seg selv, men heller en temperaturgrense og en grense for hvor nærme bakken linjen kan henge. Dette vil altså si at man kan overføre mer energi når været er kaldt enn når det er varmt, og man kan overføre mer energi når det blåser enn når det er vindstille.

Fra tabeller til digitalisering

- Fram til nå har vi benyttet teoretiske modeller basert på blant annet lufttemperatur når vi har beregnet overføringskapasiteten. Med neuroner kan vi måle den eksakte temperaturen flere steder på linjen. Vi håper at denne piloten vil vise at vi kan drifte linjene mer effektivt, fortsetter Andresen.

Neuronene fra Heimdall Power vil gi innsikt i linjens nåværende reelle kapasitet, i tillegg til prognoser frem i tid. Dette vil hjelpe Elvia både med å passe på at man ikke overskrider temperaturgrensen og avstandskravet til bakken, men vil også tillate at man kjører mer energi gjennom linjene når forholdene tillater dette.

Elektrifisering er et sentralt klimatiltak, men det setter også kapasiteten i strømnettet på prøve. Elvia ser på en rekke smarte løsninger både for mer effektiv drift og for å spre strømforbruket utover i døgnet. Dette vil redusere eller utsette behovet for nettutbygginger, og vil bidra til å holde nettleien nede.

Piloten er finansiert av Elvia, sorterer under selskapets forsknings- og utviklingsramme og er knyttet til det Forskningsråd-finansierte FoU-prosjektet «Sensegrid».

Heimdall Power utvikler teknologien i Norge, produserer i Norge, og har installasjoner i seks land.

Vi ser muligheter!
Eidsiva Bredbånd, Eidsiva Bioenergi og Elvia AS er selskap i Eidsiva-konsernet. Morselskapet Eidsiva Energi AS og de tre virksomhetsområdene sørger for at samfunnet og du er på.

Sammen utvikler vi infrastruktur til det beste for samfunnet, og bidrar til vekst og utvikling i vårt område.