Tilbake til forsiden
Elvia Teamet som vant Innovasjonsprisen 2022,

Elvia vant gjev innovasjonspris

Piloten «Nettstøtte fra hjelpsomme varmtvannsberedere» vant Smartgridsenterets innovasjonspris for 2022 som ble utdelt på deres konferanse i Trondheim tirsdag kveld.

Publisert: 14.09.2022

-På vegne av prosjektet er jeg svært stolt av at Elvia har vunnet en så gjev pris. Piloten er ett av flere FoU-prosjekter som Elvia har innen fleksibilitet og det vi kaller ENØK 2.0. Det er også et godt eksempel på utviklingssamarbeid med leverandører og samarbeidet med OSO har vært uvurderlig, sier prosjektleder Alf Inge Kraglund Tunheim i Elvia.

Elvia ønsker å fordele sine kunders strømforbruk utover døgnet for å unngå forbrukstopper og sikre mer stabilt nett. Nettutbygging er en kostbar løsning for utfordringer som opptrer i korte perioder av gangen. En mer kosteffektiv løsning kan være å bruke nettet mer fleksibelt i samspill med kundene. Dette vil være besparende både for kunden, samfunnet og selskapet.

- Elektrifisering av samfunnet er et sentralt klimatiltak, men det kan også utfordre kapasiteten i strømnettet. Vi merker stor pågang i antall tilknytningssaker som følge av at mange selskaper nå trenger mer strøm til ulike formål. Derfor er forskning og utvikling veldig viktig for oss i Elvia. Sammen med alle de andre nettselskapene skal vi finne nye og smartere måter å møte fremtidens behov på, sier administrerende direktør i Elvia Trond Skjellerud.

Prosjektet Elvia jobber med nå er en del av IDE-prosjektet (Intelligent Distribusjon av Elektrisitet) som ledes av Smartgrid-senteret på tvers av flere nettselskaper og støttes av Enova.

Bra for kunden og bra for nettselskapet
I prosjektet for forbrukerfleksibilitet, har Elvia sett på varmtvannsberedere som mulige fleksibilitetsløsninger. Berederne i piloten på Biri og Sjusjøen måler lokal spenning i sin strømforsyning, og kan slik tilpasse seg når det er stor belastning i nabolaget.

Pilotløsningen har allerede vist seg å være kostnadseffektiv.Tilgjengelig kapasitet i nettet har økt med rundt 10 prosent og kundene spart over 150 kroner måneden på strømkostnadene.

Varmtvannsberederleverandører kan nå tilby styringsenhet på sine beredere og dette er nå i salg hos flere forhandlere. Varmtvannsberederen kobles kun ut dersom kunden har nok oppvarmet varmt vann og løsningen sikrer trygg vannkvalitet.

Godt samarbeid og mye nyttig erfaringsutveksling
- I gjennomføringen av et så omfattende prosjekt har vi hentet masse nyttig erfaring fra andre liknende FoU prosjekter i andre nettselskaper. Vi har også hatt stor nytte av denne erfaringen OSO Energy hadde med seg inn i piloten, både når det gjelder teknologi- og produktutvikling, avslutter prosjektleder Alf Inge Kraglund Tunheim i Elvia.