Tilbake til forsiden
Bilde av en jente som ser ut av vinduet

En julegave med mening

Annenhver dag mister vi et ungt menneske til selvmord i Norge. Når et ungt menneske endelig våger å be om hjelp, må hjelpen være der. Mental Helse Ungdom jobber for at alle barn og unge skal ha en best mulig psykisk helse, og at ingen skal ha det så vanskelig at døden blir eneste utvei.

Publisert: 16.12.2022

Mental Helse Ungdom har 20 lokalforeninger, 26 ansatte og hundrevis av frivillige, som til sammen hjelper 10 000 barn og ungdom i løpet av et år. 

- I MHU har vi en liten administrasjon. Dette er en valgt strategi, som skal støtte det faktum at alle gaver vi mottar går direkte til selve formålet, sier Adrian Tollefsen, Generalsekretær i Mental Helse Ungdom. 

Mental Helse Ungdom ønsker å være en tydelig stemme som jobber for at alle skal kunne ha en best mulig psykisk helse. Gjennom å etablere plattformer for samarbeid mellom brukere, pårørende, hjelpeapparat og samfunnet, ønsker MHU å sikre at alle får sine rettigheter og muligheter ivaretatt.

Får årets julegave på 200 000,- fra Eidsiva.

Mental Helse Ungdom er valgt som mottaker av årets julegave for andre år på rad. MHU er valgt da arbeidet deres tilgodeser barn og unge, i tillegg til at det er allmennyttig og organisasjonen opererer i hele vårt område. 

I konsernet har vi gjennom bevisstgjøring, informasjonsformidling og aktivitetsdager hatt økt fokus på mental helse i 2022. I løpet av vårt samarbeid med MHU har vi lært mye, og vi vet hvor viktig det er å spre budskapet om at det finnes noen der ute for de som trenger det. Eidsiva ønsker å være en aktør som er en samfunnsbygger og tar et tydelig ansvar utover kjernevirksomheten.