Tilbake til forsiden
Bilder av Traineer, Amy Hammer, Ole Karenus Engh, Madelen Nyhagen, Nina Furseth og Marianne Jevne Berge.

En prat med årets traineer

Denne høsten har Eidsiva fått inn flere traineer i konsernet. Årets traineer er Amy Hammer, Ole Karenus Engh, Madelen Nyhagen, Nina Furseth og Marianne Jevne Berge. Les om hvordan deres reise i Eidsiva har vært så langt.

Publisert: 23.12.2022

Fra student til trainee

Traineene, med sine ulike bakgrunner, har mye å bidra med på hver sin kant. Flere forteller om en positiv, men merkbar, overgang fra studier og over i arbeidslivet.

«Overgangen fra studiet har vært god for min del. Jeg har en faglig fadder her i Eidsiva som er en super sparringspartner når jeg skal knytte det jeg lærte på studiet opp mot arbeidsoppgavene mine her», forteller Ole.

«Det er jo alltid spennende å starte i ny jobb, men det har ikke vært vanskelig å være ny i Eidsiva. Jeg har blitt tatt veldig godt imot og ble fort tatt inn i varmen. I tillegg opplever jeg at mine kolleger er veldig positive til å både få inn nyutdannede og traineer», sier Amy.

«Det å starte arbeidslivet som trainee har gjort overgangen fra studier til jobb noe mildere da man har flere i samme situasjon som man kan støtte seg litt på, samt at det har vært en flott måte å bli kjent med andre på for ei som ikke er fra Hamar selv. Med det sagt så merker jeg at Eidsiva har et flertall av ansatte som er noe eldre enn meg selv, som kanskje har gjort det enda viktigere å ikke komme helt alene inn som nyansatt, men med andre traineer», legger Madelen til.

En annen side av saken er hvordan man som nyutdannet kan se og erfare hvordan det man har studert er relevant i stillingen som trainee.

«Mastergraden min i energi, miljø og samfunn fra universitetet i Stavanger ga kunnskap om klimaendringer, naturtap og overgangen mot et lavkarbonsamfunn. Nå jobber jeg med bærekraft i Elvia, så vil si den er midt i blinken for arbeidet jeg gjør. Fra masterprogrammet lærte jeg mye om reguleringer og ulike risikoer vi står overfor i samfunnet, noe jeg har hatt veldig nytte av i stillingen jeg har i dag», forteller Marianne.

«Med en medievitenskaplig bakgrunn er det mye faglig og teoretisk kunnskap som er relevant i stillingen som trainee innen kommunikasjon. Det jeg var enda mer spent på var hvordan kunnskapen min ville være relevant for Eidsiva som et energi- og telekomselskap. Her har jeg tatt med meg mye grunnleggende kunnskap fra studiene som har blitt supplert med opplæring i Eidsivas visjoner, historie og virksomhet. Mye har gått seg til underveis med god praktisk og teoretisk input fra kolleger», svarer Nina.

Hverdagen som trainee

I løpet av den første tiden på jobb har traineene blitt inkludert i en rekke prosjekter, hvor det har vært mye å sette seg inn i og lære om helt fra start. Amy har på sin side fått fordypet seg innen sitt interessefelt, mens Marianne og Madelen har begge jobbet med spennende prosjekter innenfor bærekraft, med en delt glede over god støtte fra sine kolleger.

«Jeg har jobbet med flere ulike prosjekter siden jeg startet i august, og har lært veldig mye! Blant prosjektene jeg har jobbet med et ID-prosjekt, utvikling av spillbasert mangfoldsopplæring og i hovedsak et IFS-prosjekt. Kolleger er flinke til å dele av sin kunnskap, som gjør at jeg egentlig lærer noe nytt hver eneste dag!», uttrykker Amy.

«Jeg har fått innblikk i flere ulike bærekrafts prosjekter som foregår i konsernet. I hovedsak arbeider jeg med klimaregnskap, oppstart av Miljøfyrtårn sertifisering av hovedkontoret og klimarisiko. Utover dette har jeg jobbet med Ungt Entreprenørskap for Elvia og et mangfolds prosjekt med de andre traineene», svarer Madelen.

«De siste månedene har jeg jobbet med flere ulike prosjekter innen bærekraft med folk fra forskjellige avdelinger og med varierte stillinger. Jeg har fått erfare at folk sitter på mye kompetanse og at det å be om hjelp og innspill ikke er så skummelt og kan gi veldig mye! Prosjektene jeg har jobbet med har blant annet vært innen åpenhetsloven, klimarapportering og klimabudsjett. Det har vært områder jeg er kjent med, men også noen nye temaer som har vært spennende å sette seg inn i», sier Marianne.

Det er mye som beveger seg i selskapet, så hverdagen som trainee virker å være veldig variert ut ifra traineene sine svar. På spørsmål om hvordan det er å være trainee i Eidsiva trekker Nina og Ole frem gleden av å være i nettopp et selskap der det alltid er noe som foregår:

«Jeg synes det er veldig givende å være trainee i Eidsiva. Her kan jeg gå på jobb og føle at jeg bidrar til noe større. Det blir en del kontorarbeid, men jeg får også være med på mye spennende som befaringer, kurs, omvisninger og arrangementer, noe som er veldig gøy! I Eidsiva er det mange hyggelige og engasjerte mennesker som er veldig villige til å gi av sin kunnskap og inkludere deg i deres arbeid», forteller Nina.

«Jeg er kjempefornøyd med å få være hos Eidsiva i min første modul. Jeg har blitt tatt godt imot og fått utfordret meg på arbeidsoppgaver som har gitt meg verdifull læring. Det er mange med ulik kompetansen i innovasjonsavdelingen så jeg lærer noe nytt hver eneste dag på jobb!», sier Ole.

Traineenes perspektiver på en av Norges mest attraktive arbeidsplasser

Eidsiva-konsernet har satt seg et mål om å bli en av Norges mest attraktive arbeidsplasser, det er derfor fint å høre at traineene trives i selskapet og får prøve seg på mye forskjellig. På spørsmål om hva det beste med å være trainee i Eidsiva kom det frem flere viktige poeng om hva som skal til for at traineer skal trives på jobb.

«Muligheten til å få komme inn i en organisert bedrift og få lov til å være med på det meste, samt få prøve seg på mange ulike arbeidsoppgaver, er noe av det beste med å være trainee. I tillegg er stillingen som trainee tilrettelagt for læring, samtidig som det er rom for å bruke masse av det du har lært i løpet av studiet i praksis. Det er også mange gode kollegaer på jobb som er interessert i å bli kjent med deg, samt et veldig hyggelig sosialt miljø sammen med de andre traineene», svarer Nina.

«Det beste med å være trainee er at jeg får møtt mange forskjellige mennesker og brynet meg på mange forskjellige arbeidsoppgaver i Eidsiva og igjennom taskforcene til TI. Kompetanseprogrammet og det sosiale i traineemiljøet er også noe jeg setter stor pris på», forteller Ole.

Et viktig perspektiv å ta med i beregningen når selskaper som Eidsiva vil videreutvikle seg eksternt og internt, er fra de unge og nyansatte. De kan komme med gode innspill og nye ideer til hva som skal til for å nå neste generasjon med potensielle kolleger. På spørsmål om hvordan Eidsiva skal bli Norges mest attraktive arbeidsplass kom traineene med flere gode poeng, som kan være med å bidra til nettopp dette.

«Jeg tror den beste måten vi kan bidra på er å være Eidsivas ambassadører. I kampen om å bli Norges mest attraktive arbeidsplass trenger selskapet ambassadører som kommuniserer ut hvorfor Eidsiva er en attraktiv arbeidsplass. Enda viktigere er det at vi selv som ansatte bidrar til å skape denne gode arbeidsplassen for hverandre. Employer branding handler like mye om å være en attraktiv arbeidsgiver for eksisterende ansatte som potensielle nye ansatte», svarer Amy.

«Traineer kan komme med engasjement og positivitet inn i selskapet som øker trivselen. De kan også komme med nye synspunkter og innspill som utfordrer hvordan ting gjøres, som kan gjøre Eidsiva til en enda bedre arbeidsplass», forteller Marianne.

«Å ta inn traineer er en god måte å øke mangfoldet i Eidsiva, og jeg tror det å få inn flere ‟yngre″ vil hjelpe å gjøre Eidsiva mer attraktivt for blant annet nyutdannede», påpeker Madelen.