Tilbake til forsiden
Elbusser på rekke

En viktig rolle i det grønne skiftet

Eidsiva er viktig, og selskapet vil spille en avgjørende rolle i det grønne skiftet. Jeg er ikke i tvil om at transaksjonen mellom Hafslund Eco og Eidsiva har vært riktig, sier byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen.

Publisert: 10.05.2021

2020 har vært et tilpasnings- og innkjøringsår for alle involverte i de nye selskaps-strukturene, men resultatet av sammenslåingen mellom Hafslund Eco og Eidsiva har blitt bra!

I et ekstremt krevende år, hvor han nesten har brukt all sin våkne tid på korona-situasjonen, reflekterer Raymond Johansen litt over sammenslåingen mellom Hafslund Eco og Eidsiva Energi.

- Eidsiva er viktig, både fordi det er en stor medeier i Hafslund Eco Vannkraft og Hafslund Ny Energi, men særlig fordi Eidsiva er eneeier av Elvia, Norges største nettselskap. Nettet og strømforsyningen vil spille en avgjørende rolle  for å få til det grønne skifte, ettersom mer av transport, ny grønn industri og større deler av samfunnet blir basert på elektrisk kraft, sier byrådslederen, som også trekker fram viktigheten av bredbånd.

ELEKTRIFISERING AV REGIONEN

- I et moderne samfunn skal også alt dette koblet sammen og styres. Her er Eidsivas bredbåndsatsing viktig, særlig på Innlandet. Eidsiva er viktig i mange deler av verdikjeden, for å få til elektrifisering av regionen, sier Johansen.

Resultatmessig er han godt fornøyd med det selskapet har levert i sitt første hele driftsår etter sammenslåingen. 

- Eidsiva leverer et svært godt resultat for 2020. God, stabil drift og salget av eierandelen i strømsalg virksomheten i Innlandskraft har bidratt til det sterke resultatet. I tillegg har Eidsiva-konsernet utformet en ny spennende strategi, sier Johansen.

Han innrømmer at det nye eierskapet er en ny erfaring for Oslo kommune.

- For oss i Oslo kommune har det vært en ny erfaring å være en bakenforliggende eier. Distansen til Eidsiva og nettvirksomheten i Elvia er med ett blitt større. Det er uvant, og informasjonsbehovet er stort fordi dette er store og viktige virksomheter. Jeg har inntrykk av at dette er noe våre venner i Innlandets eierkommuner også har følt litt på. Jeg tror likevel det går seg til etter litt innkjøring, sier Johansen, og fortsetter.

BRA BÆREKRAFTSATSING

- Eidsiva/Elvia og Hafslund Eco har omorganisert og gjort tilpasninger for å integrere ny virksomhet i de nye strukturene. Flere medarbeidere har fått ny arbeidsgiver eller nye oppgaver, og noen felles drifts- eller administrative systemer er implementert i virksomhetsområdene. Slikt tar tid å få på plass og på skinner, sier byrådslederen.

Hafslund Eco og Oslo kommune som bakenforliggende eier ønsker å bidra aktivt til videreutviklingen av Eidsiva.

- Kompetanse og politikkutforming er to områder jeg ser Oslo kommune kan bidra på. Det har for eksempel vært nær kontakt mellom kommunen og selskapet i forbindelse med Eidsivas utforming av ny bærekraftsatsing - noe jeg synes er veldig bra. Jeg tror også på tett dialog mellom eierne og er glad for at vi gjennom eiermøtene i Eidsiva har god dialog om utvikling av selskapet. Den første eierpresentasjonen og oppslutningen fra de bakenforliggende eierne var meget god.

ENERGISYSTEMET I ENDRING 

Verden og samfunnet er i konstant utvikling. Klimautfordringen og det grønne skiftet innebærer en omlegging av energibruk og dermed energisystemet globalt som vi aldri har sett maken til. Sammen med ny teknologi og nye energiformer vil det drive utviklingen, mener Johansen. 

- Når energisystemet endrer seg må også bransjen endre seg og tilpasse seg utviklingen. Jeg tror ytterligere konsolidering vil være en del av den tilpasningen, men jeg tror også vi vil se andre former for samarbeid og partnerskap fremover. Et eksempel er den nye satsingen på el-bil ladeinfrastruktur for borettslag og næringsbygg som Ny Energi/Hafslund Eco og BKK har gjort ved å slå sammen Ladeklar og Bilkraftsatsingene sine i ett felles selskap.