Tilbake til forsiden
Tidligere konsernsjef Øistein Andresen svarthvit

Eidsiva gjør endringer i konsernledelsen

Eidsiva gjør flere endringer i konsernledelsen med virkning fra 1. mars. Bakgrunnen for endringene er konsernets nye forretningsstrategi.

Publisert: 01.03.2023

Eidsiva vedtok ved utgangen av 2022 en ny konsernstrategi. I tillegg til fortsatt sterkt fokus på å videreutvikle selskapets kjernevirksomhet innen strømnett, fiber og fjernvarme er det særlig to tydelige ambisjoner som aktualiserte en organisasjonsendring.

- Vi har en klar ambisjon om å vokse betydelig innenfor nye forretningsområder de neste årene. I tillegg ønsker vi å gjøre Eidsiva til en av Norges mest attraktive arbeidsplasser. Det gjør det nødvendig å gi forretningsutvikling og HR en mer synlig plass i konsernstrukturen, sier konsernsjef Øistein Andresen.

Nye i konsernledelsen
De to nye medlemmene i konsernledelsen kommer fra nettselskapet Elvia.

Tone Jørstad kommer inn i konsernledelsen og får ansvar for området Organisasjon og HR. Hun kommer fra stillingen som HR-direktør i Elvia.

Jon Andreas Pretorius, som i dag er IT-direktør i Elvia, går inn i en nyopprettet stilling i konsernledelsen med ansvar for Digitalisering og teknologi. Han vil også i kraft av sin nye rolle gå inn i styret i Elvia.

- Styrking av den digitale kompetansen i konsernet har vært et tydelig mål. Både for å understøtte felles plattformer, men også for å skape bedre rammebetingelser for utvikling av nye virksomheter. At Jon Andreas går inn i en konsernrolle endrer imidlertid ikke noe på dagens organisering av IT i Elvia. Det vil være helt avgjørende også i fortsettelsen at vi har et sterkt IT-miljø i nettselskapet, sier Andresen.