Tilbake til forsiden
Netmore LoRaWan plakat

Et nasjonalt IoT-tilbud med LoRaWAN fra Eidsiva Bredbånd

Eidsiva Bredbånds eksisterende og nye kunder får nå tilgang til sikker sensorteknologi med lang rekkevidde og svært lavt energiforbruk.

Publisert: 14.08.2023

Eidsiva Bredbånd inngår partnerskap med den europeiske LoRaWAN-operatøren Netmore. Partnerskapet styrker Eidsiva Bredbånds posisjon som tilbyder av IoT-tjenester i Norge.

- Vårt partnerskap med Netmore gjør at vi kan tilby et enda bedre tjenestetilbud til eksisterende og nye bedriftskunder, både i offentlig og privat sektor. Bedrifter og virksomheter kan nå etablere robuste IoT-løsninger gjennom oss, sier direktør for vekst, innovasjon og strategi i Eidsiva Bredbånd Tore Baarstad.

Tore Baarstad 23

LoRaWAN er en lavfrekvent kommunikasjonsteknologi som bruker lite energi, samtidig som signalet rekker langt. Frekvensområdet LoRaWAN benytter er under 1GHz og er ikke lisensbelagt. Dermed slipper man å forholde seg til SIM-kort og administrasjonen dette innebærer. LoRaWAN er ideelt der dekningsforholdene er vanskelige, som for eksempel under bakkenivå eller bak tykke vegger i bygninger.

For et mer bærekraftig samfunn trenger vi mer innsikt. Og det trenger vi i alle sektorer om vi skal lykkes med optimalisering av ressursene våre. IoT-sensorer kan benyttes til mange ulike formål, slik som sporing, vannmåling, måling av temperatur, luftfuktighet, bevegelse og en rekke andre ting.

Batteridrevne sensorer utstyrt med radiosender har veldig lavt energibehov og gir mange års levetid på batteriene, noe som reduserer behovet for vedlikehold. 

Data fra sensorene sendes direkte til egne basestasjoner som videresender til en tjeneste der kunden kan hente data i maskinlesbart format, fra en webapplikasjon eller integrere med egne systemer for eksempel SCADA eller datasjøer.

Eidsivas LoRaWAN-teknologi tilbyr:

  • Lang rekkevidde, inntil 15 km. (5 km. i tettbygde områder/byer og 15 km. i spredtbygde områder/terreng)
  • 10+ år batterilevetid
  • Meget god gjennomtrengningsevne – også under bakken (vannmålere, parkeringssensorer m.m)
  • Stort utvalg av sensorer
  • Toveiskommunikasjon (OTA)
  • Basert på åpen nettverksprotokoll
  • Ulisensierte frekvensbånd (ingen SIM-kort eller abonnement)
  • Ende-til-ende sikkerhet. LoRaWAN benytter 128-bits krypteringsnøkler og algoritmer for tolags-sikkerhet

- Vårt IoT-tilbud gjør det enkelt for våre kunder å akselerere digitalisering- og bærekraftinitiativer i sin virksomhet, sier Baarstad.