Tilbake til forsiden
Ilustrasjonsbilde over Bismo i Skjåk

Første kommune i Innlandet med nærmere 100% fiberdekning

Rett før jul 2021 nådde Eidsiva Bredbånd og Skjåk Energi en milepæl da den siste fiberkunden ble koblet til i Bråtå i Skjåk kommune. Dermed har Skjåk tilnærmet 100% høyhastighets fiberdekning, som den foreløpig eneste kommunen i Innlandet.

Publisert: 24.01.2022

Skjåk kommune

 var det første fiber til hjemmet (FTH)-prosjektet i Innlandet for Eidsiva Bredbånd for 18 år siden, og da ble industrifeltet i Bismo som ligger i sentrum av Skjåk bygget ut i samarbeid med Skjåk Energi. Skjåk Energi har stått for investeringene og det praktiske, mens Eidsiva Bredbånd har tatt over drifts- vedlikeholds- og kundeansvaret når linjene er lagt.

 

- Det er spesielt gøy at det er Skjåk kommune som oppnår 100% fiberdekning. Det var her vår fiberreise i privatmarkedet startet, og underveis har vi etablert et ambisiøst mål om fiberbredbånd til alle husstander i Innlandet. Nå viser historien i Skjåk at slike mål er oppnåelig når man etablerer et tett og godt samarbeid mellom Eidsiva Bredbånd som leverandør og Skjåk Energi som lokalkjent utbygger og netteier. At innbyggerne i Skjåk har vist en slik interesse er også svært viktig for den felles suksessen vi har oppnådd. Når slike milepæler nås gir det påfyll av både energi og motivasjon til å fortsette ufortrødent videre i vårt mål, og vi gir oss ikke før vi er der, sier direktør for privatmarkedet i Eidsiva Bredbånd, Robin Stødle Mikalsen.

Det er kun 4-5 husstander i Billingsdalen som nå ikke har tilgang til fibernettet, men ellers har hele kommunen fiberdekning. Ingen annen kommune i Innlandet har bedre dekning på nåværende tidspunkt, og skjåkværingene kan glede seg over et stabilt og sikkert nett til både arbeid og fritid.

- Bredbånd er snart like viktig som strøm, og noe vi har blitt helt avhengig av. En har vært målbevisst hele veien i Skjåk, og en ser fordelene med lokal tilhørighet, både gjennom selskapet som har stått for utbygginga og en kommune som hele tiden har vært en positiv bidragsyter, uttalte driftsingeniør Stig Banken i Skjåk Energi til lokalavisa Fjuken i desember.

Ilustrasjonsbilde fiberkabler i tromler

Bredbånd til by og bygd

Da Eidsiva Bredbånd ble opprettet i 2004, hadde bare 25% av innbyggerne i Innlandet tilgang på høyhastighets bredbånd. Per 2020 var tallet kommet opp i over 70%, og Eidsiva Bredbånds langsiktige mål er at alle i Innlandet skal ha tilgang til fiberbredbånd uavhengig av bosted.

- Vi lever i en stadig mer digitalisert verden, og bredbånd har blitt kritisk infrastruktur på lik linje med strøm. Et stabilt bredbåndsnett gjør at en kan bo og arbeide nær sagt hvor som helst, og gjennom å tilby høyhastighets bredbånd bidrar vi til å skape bolyst og arbeidsplasser i både by og bygd. Når stadig flere får fiber bidrar det dessuten til å viske ut det digitale klasseskillet mellom hvem som har og hvem som ikke har tilgang til høyhastighets bredbånd, sier administrerende direktør i Eidsiva Bredbånd, Ola Børke.