Tilbake til forsiden
Høyspentledning med solnedgang i bakgrunnen

Fra 160 000 til 900 000 kunder

1. januar 2020 fusjonerte Eidsiva Nett og Hafslund Nett. Resultatet ble Elvia AS, Norges største nettselskap, med over 900.000 kunder.

Publisert: 12.08.2021

Etter transaksjonen mellom Eidsiva og Hafslund E-CO, som ble gjennomført 30. september 2019, ble Eidsiva 100 prosent eier av aksjene Hafslund Nett, og etter sammenslåingen av Eidsiva Nett og Hafslund Nett gikk Eidsiva fra 160.000 kunder til 900.000 kunder i sitt nettselskap. Geografisk strekker selskapet seg nå fra Femunden i nord, til Kornsjø i sør - en avstand på 400 kilometer i luftlinje. Og fra ytterpunktet på svenskegrensa i øst til Gausdal i vest er det 200 kilometer. Etter fusjonen sørger Eidsiva, gjennom selskapet Elvia, for at nærmere to millioner mennesker har strøm i kontakten.

 - Elvia blir i kraft av sin størrelse et mer effektivt nettselskap. Fusjonen vil gi økt kompetanse, sterke fagmiljøer og økt finansiell styrke som skal komme våre kunder til gode. Mål er å sikre stabil strømforsyning, og samtidig tilrettelegge for gode fremtidsrettede løsninger for å holde nettleien så lav som mulig, sier administrerende direktør for Elvia, Kristin Lian.

Viktig med en sikker og robust strømforsyning
Strømnettet er kanskje den viktigste infrastrukturen i samfunnet. Det sikrer at den elektriske energien kommer frem til boliger, bedrifter og samfunnsviktige funksjoner, at helsetjenester fungerer trygt, og at hele samfunnsmaskineriet fungerer stabilt og forutsigbart. En stabil og sikker strømforsyning står høyt på agendaen i Elvia, og strømnettet krever løpende vedlikehold, oppgraderinger og nybygg for å ha en sikker og robust strømforsyning som kan dekke fremtidige behov. Hvert år investeres rundt 2 milliarder kroner i fornyelse og videreutvikling av strømnettet. I tillegg brukes ca 630 millioner kroner til løpende drift, vedlikehold og beredskap. I tillegg er Elvia med på flere større FoU-prosjekter hvor ansatte deltar sammen med representanter fra andre nettselskaper, industrier og andre bransjeaktører. FoU-aktiviteten i Elvia har vært økende og bidrar til kompetanseutvikling internt.

- I snitt er en kunde av Elvia uten strøm ca 50  minutter i løpet av et år. Vi jobber hver dag for at leveringskvaliteten skal bli enda bedre, og nedetiden enda kortere, sier Lian, som lover at det nyfusjonerte nettselskapet skal ha et økt kundefokus.

- Vi ønsker fornøyde kunder. Derfor er effektiv og god kundekommunikasjon et viktig satsingsområdefor Elvia – i alle kanaler. Vi ønsker å bistå kundene i den løpende digitaliseringen. Dette skal vi gjøre med målrettet bruk av digitale kanaler slik at vi øker tilgjengeligheten for kundene, og gir nye muligheter i kundedialogen. I tillegg er det avgjørende for oss å jobbe for effektiv nettdrift, slik at kunden får god forsyningssikkerhet og lav nettleie, sier Lian.