Tilbake til forsiden
På bildet, foran fra venstre: Serkan Cakir, praktikant i HR-avdelingen og Muhammet Cakmak, praktikant i IT-avdelingen i Elvia . Stående bak f.v. Morten Kulsveen, HR-rådgiver, Eidsiva og Gard Støe, leder digitalisering, IT i Elvia.

Fra Hurtigspor på Hedmarken til Eidsiva

Serkan kom til Norge i 2018 som flyktning og har nå et mål om en fast stabil jobb. Denne høsten startet han som praktikant i HR-avdelingen ved Eidsivas hovedkontor i Hamar.

Publisert: 11.08.2021

- Vi setter pris på å være en arbeidsgiver som har mulighet til å integrere gjennom arbeid. Det å få Serkan inn i HR-avdelingen gir oss mulighet til å utfordre oss selv som arbeidsgiver. Det er viktig for oss å forstå på hvilke områder vi må tilrettelegge for at dette skal fungere. På denne måten lærer han av oss, og vi lærer av ham, forteller HR-rådgiver Morten Kulsveen.

Hurtigspor på Hedmarken
Eidsiva kom i kontakt med Serkan Cakir gjennom Hurtigspor på Hedmarken, et akademikerprogram for flyktninger og innvandrere med høyere utdanning. Hurtigspor på Hedmarken er et interkommunalt samarbeid for å få flyktninger og innvandrere med utdannelse på bachelor eller masternivå ut i arbeid. Kandidatene skal først gjennom en praksisperiode, og deretter søke seg jobber som matcher kandidatenes utdanning og erfaring.

Serkans praksisplass i HR-avdelingen vil innebære å delta på relevante møter og aktiviteter. Serkan vil også få en faglig tilnærming i form av gjennomgang av HRs arbeidsområde med de øvrige HR-medarbeiderne.

- I begynnelsen er det viktig at vi får kartlagt kunnskap og ferdigheter, slik at Serkan kan bli utfordret i sitt arbeid og samtidig etter hvert være en ressurs for Eidsiva. Parallelt med kompetansehevingen vil også språkkunnskapene bygges opp. Dette vil i sum gi Serkan mulighet til å utføre oppgaver på egenhånd, forklarer Kulsveen.

Spennende høst
Serkan er én av to fra Hurtigspor Hedmarken som begynner i Eidsiva-konsernet denne høsten. Muhammet Cakmak har praksisplass i IT-avdelingen i nettselskapet Elvia, han vil også jobbe ved hovedkontoret i Hamar.

Både Serkan og Muhammet forteller at de gleder seg til å komme i gang med arbeidslivet, og ta fatt på spennende fagområder i Eidsiva-konsernet.

- Vårt mål denne høsten er at Serkan og Muhammet etter praksisoppholdet skal ha fått relevant kompetanseheving som vil gjøre de attraktive i arbeidsmarkedet. Vi har god erfaring med dette fra tidligere, gjennom blant annet IA-kandidater, som har vært svært vellykket avslutter Kulsveen.