Tilbake til forsiden
Eidsiva logo 2021

Eidsiva med ny logo

I dag letter vi på sløret for en ny, samlende og tydelig merkevare. Det betyr at Eidsiva-konsernet i fortsettelsen skal ha to sterke merkevarer; Eidsiva - som inkluderer morselskapet Eidsiva Energi AS, Eidsiva Bioenergi og Eidsiva Bredbånd, og Elvia – nettselskapet.

Publisert: 20.08.2021

Eidsiva har gjennomgått store endringer de to siste årene. Tidligere har konsernet hatt egen virksomhet innen strømsalg og vannkraft, noe også den tidligere identiteten representerte.

- Eidsiva har vært gjennom store endringer de siste årene, og nå skal vi tydeliggjøre Eidsiva som et ledende og bærekraftig infrastrukturkonsern på Østlandet, sier direktør for Kommunikasjon og Samfunn i Eidsiva, Nils Kristian Myhre.

Eidsiva-konsernet leverer i dag strømnett, fiber og fjernvarme til over 1 million egne kunder på Østlandet. Den nye merkevaren viser fellestrekkene og bredden av dagens Eidsiva på en helt ny måte.

- Sammen med ANTI Hamar har vi det siste året jobbet med merkevarestrategi og identitet. Vi er stolte av det produktet vi nå lanserer, og gleder oss til å fortsette å fylle logoen med innhold fremover, sier Myhre.

I tråd med Eidsivas fokus på bærekraft er det naturlig med en bærekraftig tilnærming til omprofileringen.

- De mest synlige flatene vil få en umiddelbar endring, men en total omprofilering blir et mer langsiktig prosjekt i tråd med våre ambisjoner og mål på bærekraft. Mye er på plass, men på enkelte områder skal vi leve med gammel logo en stund – frem til det er naturlig med en utskiftning. Dette gjelder blant annet arbeidstøy og profilering knyttet til vår sponsorvirksomhet. Vi skifter ikke ut 35 000 drakter over natten, det gjøres på det tidspunktet det vil være naturlig å trykke opp nytt, avslutter Myhre.

Kontaktpersoner:

Nils Kristian Myhre

Nils Kristian Myhre

Konserndirektør Kommunikasjon og samfunn

Maren Røhne

Maren Røhne

Leder Kommunikasjon Eidsiva