Tilbake til forsiden
Tidligere konsernsjef Øistein Andresen

God drift i Eidsiva i årets tre første kvartaler

Eidsiva-konsernet har hatt stabil og god drift i alle sine virksomhetsområder, og oppnådde et resultat etter skatt på 444 millioner kroner etter tredje kvartal.

Publisert: 28.10.2021

- Så langt i år har de underliggende resultatene i driften vært gode for alle våre virksomhetsområder. Det høye nivået på kraftpris gir imidlertid en kraftig økt kostnad for nett-tap som regnskapsmessig slår negativt ut på resultatet i Elvia, sier konsernsjef Øistein Andresen.

Økte kraftpriser og fjernvarmevolum bedrer resultatet i Eidsiva Bioenergi, mens bredbåndsvirksomheten fortsetter å vokse, og leverte vesentlig økt omsetning og bedre resultat enn samme periode i fjor.

Resultatandelen i Hafslund Eco Vannkraft går også opp som følge av økte kraftpriser.

Eidsivas driftsinntekter etter tredje kvartal er 5 885 millioner kroner, noe som er på nivå med samme periode i fjor. Driftsresultatet etter årets tre første kvartaler er 716 millioner kroner, som er 278 millioner kroner lavere enn etter tredje kvartal i fjor.

Eidsiva har i årets tre første kvartaler investert for 1,7 milliarder kroner. Hoveddelen av investeringene er knyttet til utbygging av nettinfrastruktur (1,3 milliarder) i Elvia. I bredbåndsvirksomheten er det investert 252 millioner kroner, hovedsakelig i utbygging av fiber i Innlandet, mens det i Eidsiva Bioenergi er investert for 119 millioner kroner

For mer informasjon:

Petter Myrvold

Petter Myrvold

Konserndirektør strategi og vekst

Nils Kristian Myhre

Nils Kristian Myhre

Konserndirektør Kommunikasjon og samfunn