Tilbake til forsiden
Konsernsjef Henning Olsen

Første kvartal 2024

God drift i Eidsiva

Eidsiva-konsernet leverte et underliggende resultat etter skatt på 842 millioner kroner etter første kvartal 2024.

Av Nils Kristian Myhre Publisert: 15.05.2024

- Det underliggende resultatet er godt, og det nest høyeste 1. kvartalsresultatet i Eidsiva sin historie. De gode resultatene kommer som følge av god drift med høy oppetid, og stabile leveranser innenfor alle virksomhetsområder. Det er vi fornøyd med, sier konsernsjef Henning Olsen.

Eidsivas driftsinntekter i første kvartal ble 3 028 millioner kroner (3 155), mens driftsresultatet endte på 1 284 millioner kroner (2 103). Underliggende driftsresultat ble 1 087 millioner kroner (1 123 millioner kroner).


Etter netto finanskostnader på 163 millioner kroner (139 millioner kroner) ble resultat før skattekostnad 1 121 millioner kroner (1 964 millioner kroner). Skattekostnaden er beregnet med 22 prosent.


- Differansen mot fjoråret skyldes blant annet bortfall av flaskehalsinntekter fra Statnett, og at kostnadene til overliggende nett er tilbake på et mer normalisert nivå, sier Olsen.

I tillegg påvirkes Eidsiva sitt resultat av reduserte kraftpriser i fjernvarmevirksomheten og Hafslund Eco Vannkraft, hvor Eidsiva eier 43,5 prosent. Bredbåndsselskapet leverer et positivt bidrag på nivå med samme periode i fjor.


Positiv utvikling
Eidsiva sin strategi er å bidra til mer fornybar kraft, økt kapasitet i nettet og bygge en trygg digital grunnmur. I første kvartal har Energeia og Eidsiva levert sin første konsesjonssøknad for å bygge Norges første store solkraftverk som skal benytte areal til jordbruksformål i samdrift med kraftproduksjon. Det aktuelle området ligger på Seval Skog i Gjøvik kommune. Det planlagte anlegget vil produsere 53,5 GWh årlig.


Elvia sitt arbeid knyttet til å ta ut 20 % økt kapasitet i nettet fortsetter. I første kvartal løste Elvia tilknytning for 114 MW samlet for forbruk og produksjonskunder gjennom bruk av nye virkemidler og tiltak. Det betyr at kundene har fått reservert kapasitet og tilknytning vil skje videre gjennom normal tilknytningsprosess.


Eidsiva bredbånd har tatt over driften av datasenteret på Gjøvik som selskapet kjøpte i desember 2023, og gjennom dette har Eidsiva tatt et nytt steg i arbeidet med å tilby Norge en trygg digital grunnmur.


Betydelige investeringer
Eidsiva har i første kvartal 2024 investert for 559 millioner kroner. Elvia står for hoveddelen av investeringene, med 478 millioner investert i nettinfrastruktur. I bredbåndsvirksomheten er det investert 82 millioner kroner, hovedsakelig i videre utbygging av fiber i Innlandet.