Tilbake til forsiden
CMS Rediger Admin Rapporter Gjestegrupper Søk For alle nettsteder Aktuelt Bakgrunner Billettluka Bioenergi Dokumenter Enoro Episerver Forms Filliste Fjernvarme Fremhevede Gaming netthets Global Grafikk Header Ikoner Illustrasjoner Illustrasjonsfoto Kampanjer Knapper Logo 2021 Logoer Personer Produksjon Selskapene Strøm SVG For dette nettstedet Arrangementer Bedrift Diverse Bilder Fjernvarme Illustrasjoner Kontaktkort Lister Logoer Selskapene Vekst EndStartOwner  Prosjekt:   Søk Root Fjernvarme

God resultatutvikling i nettvirksomheten

God resultatutvikling i nettselskapet Elvia, gir et betydelig bedre Eidsiva-resultat etter 3. kvartal enn etter første halvår. I tillegg leverer virksomhetsområdene bredbånd og bioenergi gode resultater.

Publisert: 26.10.2022

Eidsivas nettselskap Elvia leverte et driftsresultat etter 3. kvartal på 481 millioner kroner. Det er 169 millioner bedre enn samme periode i fjor, og en forbedring på mer enn 1 milliard kroner sammenlignet med resultatet etter første halvår.
- Vi godskrives en andel av Statnetts flaskehalsinntekter og Statnett har satt ned sine tariffer. I tillegg har vi hatt stabil og god drift i nettselskapet, sier konsernsjef Øistein Andresen.

Den gode utviklingen kommer til tross for at Elvia hadde en økning i kostnader til nett-tap i årets første tre kvartaler med 1 023 millioner sammenlignet med samme periode i 2021.
- Selv om vi har fått kompensert noe, er akkumulert mindreinntekt fortsatt betydelig. Vi velger likevel å ikke sette opp prisene på nettleien til kundene nå, sier Andresen.  

Han understreker at den underliggende driften i Eidsiva er god.
- Korrigert for mindreinntekten i nettvirksomheten og urealiserte verdiendringer på kraftprissikringene i deleide Hafslund Eco Vannkraft, leverer vi et solid underliggende driftsresultat på 3 313 millioner kroner, sier Andresen.

Svært høye kraftpriser og økende fremtidspriser på kraft preger fortsatt kraftmarkedet, noe som regnskapsteknisk også i tredje kvartal påvirker Eidsivas konsernresultat negativt. Den øvrige virksomheten til Eidsiva leverer svært gode resultater.
- Vi gleder oss over resultatene i Eidsiva Bioenergi som følge av gode priser og stabil drift, og i Eidsiva Bredbånd, hvor kundeveksten fortsetter og resultatene er bedre enn tredje kvartal i fjor, sier konsernsjefen.

Eidsivas samlede driftsinntekter etter årets tre første kvartaler i 2022 er på 5 886 millioner kroner, noe som er på nivå med samme periode i fjor. Driftsresultatet for samme periode er 345 millioner kroner, noe som er 371 millioner kroner lavere enn etter de første tre kvartalene i 2021.

Eidsiva har i årets tre første kvartaler av 2022 investert for nærmere 2 milliarder kroner. Elvia står for hoveddelen av investeringene, med 1 522 millioner investert i nettinfrastruktur. I bredbåndsvirksomheten er det investert 339 millioner kroner, hovedsakelig i videre utbygging av fiber i Innlandet. I bioenergi er det investert 50 millioner kroner.

For ytterligere informasjon:

Petter Myrvold

Petter Myrvold

Konserndirektør strategi og vekst

Nils Kristian Myhre

Nils Kristian Myhre

Konserndirektør Kommunikasjon og samfunn