Tilbake til forsiden
Gamlebygget på Vangsvegen 73

Godt Eidsiva-resultat 2021

Eidsiva-konsernet leverte et resultat etter skatt på 672 millioner kroner i første halvår.

Publisert: 12.08.2021

- Vi er fornøyde med resultatet i første halvår. Høyere kraftpriser og økt fjernvarmevolum sammenlignet med første halvår i 2020 bidrar godt til resultatet, sier konsernsjef Øistein Andresen, som også trekker frem den positive utviklingen i bredbåndsvirksomheten.

Høyere kraftpriser og dermed høyere kostnader til nett-tap enn det som var forutsatt ved fastsettelse av nettleie for 2021, vil isolert sett svekke resultatet i Elvia i 2021. Elvia har likevel valgt å ikke øke nettleien i inneværende år, sier Andresen

Eidsivas driftsinntekter første halvår 2021 ble 4 356 millioner kroner, noe som er 14 millioner kroner høyere enn samme periode i fjor.

Driftsresultatet i første halvår ble 939 millioner kroner, som er noe lavere enn fjorårets første halvår.

Resultat før skattekostnad ble 802 millioner kroner, mens resultat etter skatt per første halvår ble 672 millioner kroner.

Fokus på grønne lån

Etter to nye grønne obligasjonsutstedelser i mai har Eidsiva til sammen 7 grønne obligasjoner utestående i markedet. Eidsiva er med det en av de største og hyppigste utstederne av grønne obligasjoner for industriformål i Norge. Eidsiva etablerte sitt første grønne rammeverk for finansiering i 2017.

- Eidsiva er opptatt av bærekraft, og er glade for at finansmarkedet anerkjenner Eidsiva som en grønn aktør. Vi opplever også at vi har tilgang til en bredere kapitalbase med flere investorer ved å utstede grønne obligasjoner, sier Andresen.

Investert for 1 milliard
Eidsiva har i første halvår investert for 1 milliard kroner. Hoveddelen av investeringene er knyttet til utbygging av nettinfrastruktur. I bredbåndsvirksomheten er det investert 153 millioner kroner, hovedsakelig i utbygging av fiber i Innlandet.

For mer informasjon:

Petter Myrvold

Petter Myrvold

Konserndirektør strategi og vekst

Nils Kristian Myhre

Nils Kristian Myhre

Konserndirektør Kommunikasjon og samfunn