Tilbake til forsiden

Grønne baner på grønn energi

Under bakken ligger fem hundre kilometer med rør, hvor mange hundre tusen liter vann er i konstant sirkulasjon. Rørene – kalt fjernvarmenettet, leverer energi til hjem, arbeidsplasser og samfunnsviktige knutepunkter.

23.mars
Eidsiva varmer opp fotballbaner med fjernvarme

Publisert: 30.03.2023

Avfall som energiressurs

Vi lager fjernvarme ved å bruke ressurser som ellers ville gått tapt. Ditt og andres restavfall, er en av våre energiressurser. Skogsflis og returtre er også viktige kilder for vår energiproduksjon.

I produksjonen av fornybar energi har vi en viktig regel i grunn: vi skal kun brenne råstoff som ikke kan utnyttes på andre måter, og vi skal være en problemløser for våre kunder og vårt lokalområde.

Fjernvarmeanleggene forsyner bygg og samfunn med energi. Energien overføres fra anlegget, gjennom fjernvarmenettet og til sluttbruker. På denne måten varmer Eidsiva Bioenergi opp fotballbaner og lokale idrettsanlegg med fjernvarme.

Kunstgress på fjernvarme

I våre områder varmer vi opp fotballbaner med fjernvarme. Hvor det tidligere har blitt brukt gass og olje, varmes det nå opp med fornybar energi.

Reduserte priser til idrettslagene og vår sponsorvirksomhet, er en viktig del av vårt samfunnsansvar.

Samfunnsansvaret handler om store og små borgere. Glede, mestring, sosialisering og samhold. Jubel fra tribuner, gleden over en nyvasket drakt og følelsen av å høre til. Vårt samfunnsansvar handler om å gi tilbake til det som betyr så mye for oss. Idrett, kultur, små og store lag og foreninger.

Et større bidrag

Skal vi klare å håndtere energiutfordringene vi står ovenfor, er gode løsninger viktig. Bruken av fjernvarme, frigjør elektrisk energi og er viktig både i lokal og nasjonal sammenheng – som et bidrag inn i det grønne skiftet. «Mer av alt – raskere» var tittelen på rapporten som energikommisjonen leverte til olje- og energiministeren. Fjernvarme som fornybar energi har mange bruksområder og er enkelt, komfortabelt og forutsigbart. I så måte, mer av alt og et betydelig samfunnsbidrag.

  • Eidsiva Bioenergi leverer fornybar energi i 13 byer og tettsteder i Innlandet og Akershus.
  • På vinterstid brukes fjernvarme også som undervarme på kunstgressbaner og snøsmelting av fortau.
  • Ved hjelp av fjernvarme får rundt 5985 barn og unge mulighet til å være aktive hele året.
  • Fjernvarme erstatter fossil oppvarming, og frigjør høyverdige energikilder til andre formål.
  • Et miljøvennlig alternativ!