Tilbake til forsiden
Elektriker klatret opp en strømstolpe

Høye nettapskostnader gir negativt Eidsiva-resultat første halvår

Kostnader til nett-tap og overliggende nett medførte at Eidsiva-konsernet leverte et negativt resultat etter skatt på 279 millioner kroner i første halvår.

Publisert: 23.08.2022

På grunn av høye kraftpriser hadde Eidsivas nettselskap Elvia en økning i kostnader til nett-tap i første halvår på 607 millioner kroner sammenlignet med første halvår 2021. I tillegg kom det økte kostnader til Statnett på overliggende nett på 359 millioner kroner sammenlignet med samme periode i fjor.

- Elvia har hatt god og stabil drift, men fikk som en følge av de høye kraftprisene en svært kraftig økning i kostnader til nett-tap og overliggende nett. I tillegg utsatte vi den planlagte nettleie-økningen ved inngangen til året og økningen som er gjennomført 1. mai 2022 er mindre enn økningen i nettap-relaterte kostnader. Konsekvensen er at halvårsresultatet for nettvirksomheten ble negativt, sier konsernsjef Øistein Andresen.

Han understreker likevel at den utsatte nettleie-økningen ikke innebærer tapte inntekter for konsernet.

- Det innebærer bare en forskyvning av inntekter.

Eidsiva-resultatet begrenses også på kort sikt av at økte fremtidspriser på kraft i juni måned resulterte i store urealiserte mindreverdier på kraftprissikringene i Hafslund Eco Vannkraft, hvor Eidsiva har en eierandel på 43,5 prosent.

For bredbånds- og fjernvarmevirksomheten er utviklingen positiv.

- Det er veldig gledelig å se at våre virksomheter innen bredbånd og bioenergi fortsetter å levere stabile tjenester og gode resultater, sier Andresen.

Eidsivas samlede driftsinntekter etter første halvår 2022 er på 4 247 millioner kroner, noe som er på nivå med samme periode i fjor. Driftsresultatet for første halvår er minus 223 millioner kroner, noe som er 1 162 millioner kroner lavere enn etter første halvår 2021. 

- Den underliggende driften er stabil og god, og om man korrigerer for mindreinntekten i nettvirksomheten, som i halvåret var på hele 1 630 millioner kroner, leverer vi et solid underliggende driftsresultat på 1 407 millioner kroner, sier Andresen.

Eidsiva har i første halvår 2022 investert for 1 231 millioner kroner. Elvia står for hoveddelen av investeringene, med 981 millioner investert i nettinfrastruktur. I bredbåndsvirksomheten er det investert 207 millioner kroner, hovedsakelig i videre utbygging av fiber i Innlandet. I bioenergi er det investert 40 millioner kroner.

 

For ytterligere informasjon:

Petter Myrvold

Petter Myrvold

Konserndirektør strategi og vekst

Nils Kristian Myhre

Nils Kristian Myhre

Konserndirektør Kommunikasjon og samfunn