Tilbake til forsiden
Næringsminister Jan Christian Vestre og tidligere Konsernsjef i Eidsiva Øistein Andresen

Hvordan oppnå grønn og bærekraftig omstilling?

Det var temaet da Næringsminister Jan Christian Vestre og Konsernsjef i Eidsiva Øistein Andresen, møttes i går tirsdag 02. mars.

Publisert: 03.03.2022

Energisektoren står sentralt i omstillingen til et lavutslippssamfunn, som vil føre til et betydelig økt elektrisitetsbehov og økt press på energiinfrastrukturen. Overgangen legger press på strømmnettet. Nettselskapet Elvia merker stor økning i kundeinitierte investeringer og forespørsler som følge av den pågående elektrifiseringen.

Eidsiva mener at Batteri- og hydrogenproduksjon kan bli Norges neste industrieventyr. 

Norge har naturgitte forutsetninger for å tiltrekke seg grønn, kraftkrevende industri. Mens Europa og EU står overfor en storstilt omlegging av sitt energisystem, har Norge allerede fornybar kraftproduksjon basert på fleksibel vannkraft. Med dette utgangspunktet har vi en unik mulighet til å gjøre Europas mest bærekraftige kraftsystem til en varig konkurransefordel for Norge, bygge grønn industri og fullelektrifisere landet.

Storskala batteriproduksjon er en interessant næring som kan gi mange arbeidsplasser. Eidsiva har i samarbeid med tre andre energiselskaper sett nærmere på hva som må til:

  • En offensiv politikk for elektrifisering og etablering av grønn industri
  • Tidskritisk å tilrettelegge industritomter med tilgang til kraft
  • Forslag: Staten forskutterer utvikling av industritomter
  • Timing må overstyre andre hensyn når det gjelder stedsvalg 
  • Vertskommuner som aktivt ønsker å legge til rette for etablering av ny industri 

Hurdalsplattformen og  utviklingen av kraftbalansen i Norge var også samtaleemner på møtet mellom Næringsministeren og Konsernsjefen.