Tilbake til forsiden
En person instruerer en annen i koding

Ikomm Academy – en ny sjanse

Ikomm Academy et samarbeid mellom Ikomm og Nav, samt Eidsiva og flere andre partnerbedrifter. Hensikten med Ikomm Academy er å gi en ny mulighet til folk som av ulike årsaker står utenfor arbeidsmarkedet.

Publisert: 08.12.2022

Prosjektet har hatt god effekt. Hele 70% av deltakerne har kommet seg tilbake i arbeid.

Samfunnsoppdrag og rekruttering
Seks til syv heldige kandidater blir plukket ut gjennom Nav. Kandidatene må ha interesse for IT og systemutvikling, og samtidig være motivert for en ny retning i livet.

-Det er et tungt program, og du må ha interesse for utvikling og ha data som hobby. Det lønner seg å være en som har programmert litt på barnerommet. Du kommer deg ikke gjennom dette uten å ha et brennende ønske å lære om systemutvikling, forteller Trond Morten Haug, direktør for IT og digitalisering i Eidsiva Bredbånd.

Intensiv kursing
Når gruppen blir etablert, venter intensiv kursing i systemutvikling. Ikomm står for gjennomføringen av kurset som varer i 3 måneder. Etter kursingen, venter 3 måneders praksis i et selskap hvor kandidatene får mulighet til å teste kunnskapene i arbeidslivet.

Eidsiva er partnerbedrift
Eidsiva er med som partnerbedrift og stiller med mentorer. Mentorene tar ansvar for å følge opp kandidatene i praksisperioden.

-Mentoren, en utvikler, tar vare på kandidatene når de kommer til oss i praksis. Vi har en konkret oppgave de skal løse for oss, tilpasset deres nivå. Mentoren følger kandidatene opp i det daglige, forteller Haug.

-Det er vel så mye tilvenning til arbeidslivet som å tilegne seg ny kompetanse. Mange synes er tøft å forholde seg til nye mennesker, møter og faste tidspunkter. Kandidatene får dekket et hull i CV-en. Med en praksisplass får man vist seg som menneske, ikke bare som en CV i en bunke, sier Silje Brandal Lindstad i IT og digitalisering i Eidsiva.

Vi har godt av mangfold!
Tiltaket er en arena for både rekruttering og mangfold. Alle partnerbedriftene har ansatt kandidater fra Ikomm Academy.

-I Eidsiva har vi fryktelig godt av dette. Vi lærer toleranse og mangfold. Vi må følge våre egne verdiord og være både rause og djerve og gi folk en mulighet. Mangfoldet gjør oss sterkere som gruppe. Ikke alle trenger å ha gått 3-6 år på skole og være like. Fra Ikomm Academy får vi mangfold på bakgrunn, alder, kultur og nasjonalitet.

Oppfordrer flere bedrifter til å delta
-Ikomm gjør en helt fantastisk innsats med dette tiltaket. Vi oppfordrer flere til å åpne dørene og stille med praksisplasser. Da kan vi få enda flere ut i jobb, sier Haug.