Ingen skader siste 12 måneder | Eidsiva )
Ingen skader siste 12 måneder

Med godt fokus på HMS og forebyggende tiltak har Eidsiva Bioenergi unngått skader det siste året.

-Dette er strålende nytt og alle ansatte og innleide entreprenører har gjort mye riktig når vi oppnår slike resultater, sier HMS-fagansvarlig i Eidsiva Bioenergi, Ola T. Dahl.​​​​​​​

De siste årene har Eidsiva Bioenergi hatt en skade per år, som har medført fravær. Dette har vært skader på innleide eller underentreprenører.

Alle som har søkt jobb i Eidsiva Bioenergi fra oppstarten i 2007 har fått klar beskjed om at de mønstrer på et selskap/ prosjekt der alle skal jobbe sikkert.

- Vi har en iboende kultur for å tenke sikkert. Utfordringen vår har vært at vi har hatt behov for å benytte mange underentreprenører og innleide ressurser. Dette har vært nødvendig for å gjennomføre den kraftige veksten vi har vært gjennom, men det har samtidig medført at det har vært veldig utfordrende å styre alle aktivitetene og byggeprosjektene, forklarer Ola.

Eidsiva Bioenergi skal fremover bygge videre på de gode resultatene, og vri HMS-aktivitetene enda mer mot forebyggende tiltak.

Herunder er det viktig å merke seg at vi må gjøre en enda større innsats for å få våre utvalgte leverandører til å jobbe sikkert og trygt.

- God planlegging av arbeidsoppgavene, vernerunder, sikker-jobb-analyse, kollegavennlig «bry seg»-holdning og HMS-samtaler i hverdagen må bli en naturlig del av alle aktiviteter som vi setter i gang, avslutter Ola.