Tilbake til forsiden
Gul kule ute på vannet som følger en linje

Ingen skader siste 12 måneder

Med godt fokus på HMS og forebyggende tiltak har Eidsiva Bioenergi unngått skader det siste året.

Publisert: 09.09.2021

-Dette er strålende nytt og alle ansatte og innleide entreprenører har gjort mye riktig når vi oppnår slike resultater, sier HMS-fagansvarlig i Eidsiva Bioenergi, Ola T. Dahl.​​​​​​​

De siste årene har Eidsiva Bioenergi hatt en skade per år, som har medført fravær. Dette har vært skader på innleide eller underentreprenører.

Alle som har søkt jobb i Eidsiva Bioenergi fra oppstarten i 2007 har fått klar beskjed om at de mønstrer på et selskap/ prosjekt der alle skal jobbe sikkert.

- Vi har en iboende kultur for å tenke sikkert. Utfordringen vår har vært at vi har hatt behov for å benytte mange underentreprenører og innleide ressurser. Dette har vært nødvendig for å gjennomføre den kraftige veksten vi har vært gjennom, men det har samtidig medført at det har vært veldig utfordrende å styre alle aktivitetene og byggeprosjektene, forklarer Ola.

Eidsiva Bioenergi skal fremover bygge videre på de gode resultatene, og vri HMS-aktivitetene enda mer mot forebyggende tiltak.

Herunder er det viktig å merke seg at vi må gjøre en enda større innsats for å få våre utvalgte leverandører til å jobbe sikkert og trygt.

- God planlegging av arbeidsoppgavene, vernerunder, sikker-jobb-analyse, kollegavennlig «bry seg»-holdning og HMS-samtaler i hverdagen må bli en naturlig del av alle aktiviteter som vi setter i gang, avslutter Ola.