Tilbake til forsiden
Hånd som holder en glødende lyspære ute

Investerer i fornybar energi og infrastruktur

Eidsiva planlegger å investere 12 milliarder kroner i fornybar energi og infrastruktur i perioden 2020-2024.

Publisert: 12.08.2021

Fornybar energi er en forutsetning for bedre klima og miljø, og effektiv infrastruktur er kritisk for et velfungerende samfunn. Eidsiva er en vesentlig bidragsyter til vekst og utvikling i sitt markedsområde.

Eidsiva har et betydelig investeringsprogram rettet mot lønnsomme infrastrukturprosjekter. Dette vil øke konsernets inntjening og utbytteevne etter hvert som investeringene blir realisert. Konsernets gjeldsgrad vil øke noe i de kommende årene, men en solid og økende kontantstrøm vil medføre at egenfinansieringen av investeringene kommer raskere enn tidligere antatt.

Eidsiva skal i perioden 2019-2024 investere 12 milliarder kroner i infrastruktur og fornybar energi. Hovedvekten av investeringene er knyttet til utbygging og forsterking av nettinfrastruktur, mens andre investeringer er knyttet til utbygging av fiber infrastruktur og fornybar energi. 

Investerer for samfunnet
Det høye investeringsnivået for fiberutbygging i Innlandet er opprettholdt i 2019. Flere husstander får tilbud om fiberoppkopling. 66.5% av Innlandets va 180 000 husstander hadde i midten av 2019 et tilbud om fiberbredbånd. Fiberbasert bredbånd er en grunnleggende forutsetning for å kunne bo og jobbe i Innlandet, og Eidsiva mener fiberoppkobling bær være en universell rettighet på lik linje med strømtilførsel.

I 2019 ble det vedtatt investeringer på 50 millioner kroner for å styrke leveringssikkerheten av fjernvarme i Hamar, som er Norges fjerde største fjernvarme-by. I tillegg ble det vedtatt investeringer på 100 millioner kroner i ny varmesentral i Kongsvinger for å sikre en fremtidsrettet og robust leveranse.

Eidsiva markedsområde dekker etter fusjonen nå store deler av Sør-Norge, og Eidsiva er en av Norges største infrastrukturselskap. Fremtidige milliardinvesteringer vil forsterke Eidsivas posisjon som en innovativ leverandør av infrastruktur og fornybar energi.