Tilbake til forsiden
Kollegaer i Arendal 2023
Ola Børke, Direktør i Eidsiva Bredbånd

Eidsiva IoT for en smartere og bærekraftig offentlig sektor

I en stadig mer digitalisert verden spiller IoT (Internet of Things) en avgjørende rolle for å transformere offentlige tjenester. Kombinert med sensorteknologi og dataanalyse kan kommuner bli mer effektive og oppfylle sine bærekraftsmål.

Publisert: 24.06.2024

- Eidsiva IoT er et kraftig verktøy for kommuner som vil ta steget inn i den digitale fremtiden. Ved å bruke LoRaWAN-teknologi kan kommuner samle inn og analysere data på en effektiv måte og bidra til bærekraftig utvikling for offentlige tjenester, forteller Ola Børke, Direktør i Eidsiva Bredbånd.

Eidsiva tilbyr i dag LoRaWAN-dekning i Oslo, Bergen, Gjøvik, Lillehammer, Hamar og en rekke andre steder i Norge, helt fra Kristiansand til Honningsvåg.

Smartere, grønnere og økonomiske byer 
LoRaWAN er en trådløs teknologi som gjør at enheter kan kommunisere over lange avstander. Kombinert med sensorer plassert på kritisk infrastruktur samles informasjon om alt fra vannforbruk til luftkvalitet.

Noen av fordelene er:

Vannforvaltning: Smarte vannmålere bidrar til å sikre innbyggerne rent vann, håndtere lekkasjer i ledningsnettet raskt og effektiv, samt redusere utslipp av forurenset avløpsvann.

Energistyring: IoT-enheter kan overvåke og bidra til å optimalisere energiforbruket i offentlige bygninger slik at det blir enklere å redusere energibruk og kostnader.

Miljøovervåkning: Sensorer kan overvåke luftkvalitet, vannforurensning og støynivåer i sanntid, noe som gir kommuner muligheten til å reagere raskt og effektivt på miljøproblemer.

Bærekraftig digitalisering 

I tillegg gir datamengdene et solid grunnlag for å trene AI-modeller som kan forutsi vedlikeholdsbehov, forbedre byplanlegging og utvikle innovative løsninger for byens utfordringer.

- IoT representerer en ny tid for offentlige tjenester der teknologi og innovasjon går hånd i hånd. Investering i disse tjenestene er avgjørende for å optimalisere ressursbruk og redusere utslipp, sier Børke.

Kontormiljøer
Foto: Jens Haugen / ANTI

Sikkert og pålitelig

Økende digitalisering av alle samfunnssektorer utfordrer digital infrastruktur. Eidsiva IoT har innebygde sikkerhetsmekanismer som beskytter data fra å komme på avveie. I tillegg overvåkes nettet kontinuerlig for å sikre langsiktig og trygg avlevering av offentlig data. 

- Med 30 000 km med fiberlinjer som grunnlag skal vi bygge Norges digitale grunnmur hvor IoT-tjenester har en naturlig plass. Vi skal sørge for at offentlig sektor er påkoblet og beskyttet i møte med cyberangrep, klimaendringer og et ustabilt verdensbilde, sier Børke.

Eidsiva og Gjøvik kommune: 

Eidsiva har samarbeidet med Gjøvik kommune for å finne gode løsninger basert på Eidsiva IoT. Sammen har vi utviklet en komplett verdikjede for automatisk fakturering av vannforbruk i byens husstander.

- Gjøvik kommune overvåker også vannsoner ved hjelp av Eidsiva IoT slik at de til enhver tid vet hvor mye vann som transporteres i nettet. Sammen med fjernavleste vannmålere kan kommunen oppdage lekkasjer i sanntid og utbedre dem uten at det påvirker innbyggerne, sier Børke.

Vil du vite mer?

Les mer om Eidsiva IoT her

Internet of Things