Tilbake til forsiden
Direktør Børge Moen i Tema Eiendom, foran Fakkelgården

Lar ilden lyse for Fakkelgården

Fakkelgården på Lillehammer ble bygget for OL og strøm. Snaut tretti år senere skal bygget rustes for fremtiden med fjernvarme.

Publisert: 09.11.2023

Gullene til Koss, Dæhlie, Alsgaard, Bredesen, Hattestad, Lundberg og Kjuus, kommentarene til Jon Hervig Carlsen og Kjell Kristian Rike og jubelropene fra publikum; det var på Lillehammer det skjedde i 1994.

Og det var her, i Fakkelgården, at radio- og TV-senteret holdt til. Herfra strømmet TV-bildene til 134 nasjoner. I snitt fulgte 670 millioner seere daglig dramaene i løyper og på baner.

Det store, karakteristiske piktogrammet på veggen minner om byggets historie, men fakkelen har lite å gjøre med varmekilden som ble valgt da det sto klart. Etter at OL-ilden ble slukket har det i en årrekke vært et ordinært næringsbygg med strøm som varmekilde, bygget som det ble da strømmen var billig og fjernvarme lite kjent.

Men nå er det andre tider, og Tema Næringsbygg AS har inngått en avtale med Eidsiva Bioenergi. Den innebærer konvertering av opptil 45 næringseiendommer i dette distriktet, herunder den 15 000 kvadratmeter store Fakkelgården. 

Det ligger vel i tiden å bidra, frigjøre elektrisk energi til bruk til andre formål. Vi har vært gjennom konvertering til fjernvarme i flere andre bygg, og har god erfaring med det som oppvarming.

Børge Moen, Tema Eiendom

Opplagt alternativ

Moen har planer om en suksessiv omlegging til fjernvarme i mange av byggene Tema forvalter.

– Vi tar først de byggene hvor energiforbruket – og dermed gevinsten – er størst, forklarer han. 

Moen påpeker at det finnes flere gode alternativer til strøm.

– Solceller, varmepumper eller fjernvarme. Dette må man vurdere for hvert enkelt bygg. Ligger byggene for langt unna fjernvarme-struktur blir det ikke bærekraftig. Men her ligger strukturen maks hundre meter unna, så da er det ikke noe å lure på, sier han.

Fakkelgården ligger seks kilometer nord for Lillehammer sentrum, rett ved Høgskolen, og har en rekke leietakere. De vil merke lite til arbeidet med å legge om fra strøm til fjernvarme.

Frigjør strøm

Nettopp smart energibruk er Tone Svendsen Endals domene. Hun er rådgiver i ZERO, og jobber med prosjektet «Systemsmart energibruk». 

– For å avlaste strømnettet er det et viktig grep å kartlegge bygg som kan konverteres til energifleksible oppvarmingssystem på kostnadseffektive måter, slår hun fast. 

– Hvis vi gjør det, får vi utnyttet de forskjellige energiressursene smartere og frigjort strøm til andre formål som elektrifisering og ny, grønn industri, sier rådgiveren.

For Børge Moen er fjernvarme i bygg god business.

– En ting er økonomien i det, selve oppvarmingskostnadene. Men det er også den grønne tankegangen, at du skal gjøre de miljøriktige valgene. Dette fokuset har økt i takt med miljøbevisstheten og strømprisen, så slike bygg blir mer attraktive for leietakere, sier han. 

Alle artikler