Tilbake til forsiden
Blomst imellom to rør

Ledende på biovarme og biokraft

Eidsiva Bioenergi er Norges tredje største fjernvarmeleverandør, og leverte i 2019 totalt 425 GWh fjernvarme, damp og biokraft til sine kunder. Dette gir et betydelig bidrag i det grønne skiftet gjennom økt fornybar energiproduksjon og frigjøring av elektrisk energi til andre formål.

Publisert: 12.08.2021

– Utbyggingen av fjernvarme i Innlandet er grønt skifte i praksis, sier Ola Børke, direktør i Eidsiva Bioenergi. - Eidsivas varmesentraler i Innlandet benytter bioråstoff eller restavfall som brensel. Energiutnyttelse av restavfall ved Trehørningen energisentral på Hamar, sikrer lokal utnyttelse av energien i avfall som tidligere ble lagt på deponi eller eksportert ut av regionen. Dette gir høy energiutnyttelse og betydelig lavere utslipp sammenlignet med alternative løsninger, sier Børke. Høsten 2019 ble Eidsiva Bioenergi tildelt en kontrakt på 47 000 tonn avfall gjennom en felles offentlig anskaffelse fra renovasjonsselskaper i innlandsregionen,noe som sikrer et langsiktig regionalt samarbeid om målene i sirkulærøkonomien.

– Hamar er Norges fjerde største fjernvarme-by, med et årlig volum på cirka 100 GWh fjernvarme. Sammen med leveranse til industribedriften Norsk Protein og produksjon av el, sikrer vi høy energiutnyttelsesgrad på Trehørningen, sier Børke.

Tilrettelegger for elektrifisering
– Med fjernvarme frigjør vi elektrisk effekt som kan brukes til andre formål, for eksempel lading av kjøretøy. Fjernvarme bidrar til bedre utnyttelse av strømnettet, og har erstattet store mengder fossil oppvarming i regionen. Dette gjøres ved å utnytte regionens bioressurser med få alternative anvendelser og hvor industrien trenger en avtager.

Investerer for fremtiden
Eidsiva Bioenergi ble etablert i 2008 og drifter, prosjekterer og bygger ut bioenergianlegg i Innlandet. Hittil er det investert to milliarder kroner i utvikling og bygging av produksjon og infrastruktur, og selskapet omsatte for 390 millioner kroner i 2019. I 2020 skal det investeres 50 millioner kroner i styrket leveringssikkerhet i Hamar og 100 millioner kroner i ny fjernvarme-sentral i Kongsvinger. Denne bygges i massivt tre og skal utnytte lokalt returtre som brensel.

- Vi har ambisjoner om å øke volumet i åene som kommer, og et sannsynlig mål er å levere 500 GWh innen 2025, sier direktør Børke. For å kunne koble på nye kunder kreves ytterligere investeringer i våre fjernvarmenett. I 2019 ble det koblet på nytt volum tilsvarende cirka 13 GWh, vi forventer samme vekst i 2020, sier Børke.