Tilbake til forsiden
Fire personer står forann en bil

På veg mot fiber til alle

Det er et politisk mål i Norge at alle husstander skal være tilknyttet fast bredbånd innen utgangen av 2025.

Publisert: 13.06.2023

Dette betyr i praksis at alle i Norge om få år bør være direkte tilknyttet det digitale fiberstamnettet i Norge. Flere kommuner i Innlandet nærmer seg fullt fibertilbud. Nå har Tolga snart 100 prosent fiberdekning.

Full fiber dekning

En fredagsmorgen i Øversjødalen samfunnshus i juni 2023 ble det markert i en viktig milepæl. Målet om å sikre fiber til innbyggerne i Tolga var nådd.  Tolga er blant kommunene i Innlandet som har kommet lengst i Innlandet.

-Innlandet fylkeskommune, Eidsiva Bredbånd og kommunene i Innlandet har gjennom flere år jobbet målrettet for at fylkets innbyggere skal få best mulig tilgang til høyhastighets bredbånd. Derfor satser vi med uforminsket styrke videre for å sikre fiber til så mange som mulig i Innlandet, sier direktør Privatmarked i Eidsiva Bredbånd, Robin Stødle Mikalsen

direktør Privatmarked i Eidsiva Bredbånd, Robin Stødle Mikalsen

Det er et politisk mål i Norge at alle husstander skal være tilknyttet fast bredbånd innen utgangen av 2025. Dette betyr i praksis at alle i Norge om få år bør være direkte tilknyttet det digitale fiberstamnettet i Norge.

-Eidsiva Bredbånd deler dette målet, for fremdeles er over 200.000 husstander uten et fibertilbud nasjonalt, og i vårt hjemfylke Innlandet er om lag 26.000 husstander fremdeles uten fiberbredbånd. Løses ikke dette får både Norge og Innlandet et digitalt klasseskille, sier Mikalsen.

Viktig med sikre og robuste digitale løsninger

Datatrafikk via TV, Internett og underholdning har de seneste årene eksplodert. Pandemien endret måten vi jobber på, med økt digital samhandling både privat og offentlig. Krig i Europa setter igjen samfunnsstabiliteten vår på prøve. Sikre og robuste digitale løsninger blir derfor stadig viktigere. For å lykkes med dette kreves en solid digital grunnmur, noe kun et robust fibernett vil gi oss.

Milepælen i Tolga ble markert med kakefest på samfunnshuset. Der ventet blant annet en delegasjon fra det lokale nettselskapet Klive, lokalpolitikere, kommuneansatte, ansvarlig markedsutvikler i Eidsiva Bredbånd Johanne Svarstad og Egil Langseth, rådgiver bredbånd i Innlandet fylkeskommune.

– Jeg mener det er veldig viktig at vi takker alle som gjør milepæler som den på Tolga mulig. Dette er et resultat som muliggjøres gjennom et nært samarbeid mellom fylkeskommunen, aktuell kommune og oss som utbygger. Sammen skal vi nå målet om full fiberdekning i Innlandet, sier Mikalsen.