Tilbake til forsiden
Vidar Sandland holder foredrag om Sikkerhetsmåneden 22

Eidsiva rigger seg for en fremtid innen sikkerhetstjenester

Sikkerhetsmåneden oktober er forbi. Eidsiva satser stort på sikkerhetsprodukter, og skal bli en ledende aktør til bedriftsmarkedet. 

Publisert: 20.11.2022

I den forbindelse har Eidsiva hatt en rekke aktiviteter på huset for å øke den interne kompetansen og belyse viktigheten av sikkerhet.

Monica Indahl er personvernombud i Eidsiva, og initiativtaker til sikkerhetsmåneden.

-Vi skal bli en sikkerhetsleverandør i bedriftsmarkedet. I den forbindelse styrker vi fokus og intern kompetanse, sier Monica.

Sikkerhetsmåneden har vært fylt opp av faglig påfyll fra eksterne og interne fagpersoner, samt konkurranser og moro som engasjerer de ansatte.

-Målet er å senke terskelen for dialog. Gjennom sikkerhetsmåneden har vi hatt mange diskusjoner og gode spørsmål fra medarbeidere på huset, sier Monica.

Fra reaktivt til forebyggende arbeid med sikkerhet 

Sikkerhestleder Svein Harald Fossum forteller at fokus på sikkerhet ikke bare skjer oktober i Eidsiva, men er et kontinuerlig tiltak i hele Eidsivakonsernet. I mange bedrifter har sikkerhet blitt sett på som noe teknisk.

Nå er vissheten om viktigheten av sikkerhet på vei inn i ledergrupper. Det vil bli nye krav og større fokus på sikkerhet for bedrifter fremover sier Svein Harald

-Hos oss i Eidsiva er det en bred oppslutning og kompetanse om viktigheten av sikkerhet. Sånn er det ikke i alle bedrifter. Et av målene er å snu arbeidet med sikkerhet og personvern fra en reaktiv sak, til å planlegge i god tid for å stå forberedt hvis noe inntreffer, sier Monica. 

ISO-sertifisering

Eidsiva skal starte opp en prosess med ISO sertifisering. ISO-sertifisering er ikke bare et kvalitetsstempel, men kommer til å bli et krav i anbudsprosesser fremover.

-Det er et kvalitetsstempel som viser at vi er en virksomhet med høyt fokus og etablerte rutiner for hvordan å håndtere sikkerhet.

Nye sikkerhetstjenester

Eidsiva har tidligere vært en infrastrukturleverandør. Nå blir Eidsiva en aktør som tilbyr sikkerhetsprodukter til bedriftsmarkedet. Et nylig lansert produkt, DDoS-filter, skal hjelpe kundene å avdekke hvis de er under angrep. Mange flere produkter er på trappene.

-For kundene våre er det kjempeviktig at vi har sikkerhet høyt på agendaen. I Eidsiva tar vi sikkerhet på aller høyeste alvor. Vi tar ikke lett på det ansvaret vi har, sier Svein Harald.