Tilbake til forsiden
Mor og en datter foran pc

Sikter mot 100% bredbåndsdekning

Fiber til alle er en sentral ambisjon for Eidsiva Bredbånd. Sammen med nasjonale og lokale myndigheter er dette mulig å få til, sier direktør for Eidsiva Bredbånd Trond Skjellerud, som sikter mot 100 prosent dekning i Innlandet.

Publisert: 11.08.2021

Eidsiva Bredbånd vil bidra til vekst og verdiskaping i Innlandet, og en viktig forutsetning for at folk skal kunne bo og arbeide i regionen er at de har tilgang til best mulig bredbåndstjenester. Kommunene er sentrale når det gjelder å legge en plan for finansiering og tilrettelegging, og her har mye skjedd i 2020 og flere har sluttet seg til visjonen.

- Noen kommuner er allerede på 100 prosent, og målet er å få dette til i alle kommunene, sier Skjellerud.

Eidsiva Bredbånd bygger ut, selger og drifter høyhastighets bredbånd (fiber) i hovedsak til privat- og bedriftsmarkedet i Innlandet.

Voksende kundemasse

Etterspørselen etter høyhastighets bredbånd fortsetter å øke, og totalt fikk Eidsiva Bredbånd over 8000 nye fiberkunder i 2020. Eidsiva Bredbånd nådde 2020-målet og passerte 68 000 fiberkunder.

- 75 000 er det nye tallet vi skal strekke oss imot i 2021, sier Skjellerud.
Eidsiva Bredbånd har en markedsandel på over 40 prosent for fast bredbånd i Innlandet, og fibernettet er det tredje største i Norge. Sammen med samarbeidspartnerne tilbyr Eidsiva Bredbånd også bredbåndstilgang i resten av Norden.

Historisk investeringsbeslutning 

Konsernet økte finansieringsrammen til Eidsiva Bredbånd i 2020, og la grunnlaget for videre investeringer.

- Dette var det den største enkeltbeslutningen i Eidsivas historie, store vannkraftutbygginger inkludert. Utover at det gir oss et langt tidsperspektiv til ut 2024, er det også en sterk anerkjennelse av oppdraget vårt og resultatene vi har oppnådd, sier Skjellerud.

Vellykket Altibox-prosjekt 

Eidsiva Bredbånd har lagt bak seg et to år langt migreringsprosjekt med Altibox. Siste fase i Altiboxprosjektet - som omhandler system og prosessendringer - er i gang, og prosjektet er antatt avsluttet i 1. kvartal 2021.

- Prosjektgjennomføringen har vært vellykket, og tilbakemeldingene fra kundene er gode, sier Skjellerud.

I forhold til korona-pandemien har Eidsiva Bredbånd vært privilegerte og operert nær normalen. Faktisk opplevde selskapet en 30-40 prosents trafikkvekst nærmest over natten da Norge «stengte ned» og så mange havnet på hjemmekontor. I tiltakspakkene våren 2020, økte regjeringen satsningen på bredbåndsutbyggingen med 150 millioner, noe som brakte det totale støttebeløpet til 406 millioner kroner.

Fremtidsrettet Bredbånd 

2021 blir et år der ikke bare muligheter skal forfølges, selskapet skal også løse problemer.

- En av utfordringene vi tar med oss inn i året, er at de fleste kommersielt lønnsomme prosjekter allerede er utbygd. Vi må derfor lykkes med å utvikle nye utbyggingsprosjekter med offentlig tilskudd. Bare på denne måten kan vi oppnå vekstmålene våre, og ikke minst bidra til at flest mulig kunder får et godt og fremtidsrettet bredbånds- og innholdstilbud, avslutter Skjellerud. 

Vi ser muligheter!
Eidsiva Bredbånd, Eidsiva Bioenergi og Elvia AS er selskap i Eidsiva-konsernet. Morselskapet Eidsiva Energi AS og de tre virksomhetsområdene sørger for at samfunnet og du er på.

Sammen utvikler vi infrastruktur til det beste for samfunnet, og bidrar til vekst og utvikling.