Tilbake til forsiden
Oversikt over Oso produktene og app

Smarte løsninger for å holde nettleien nede

Elektrifisering er et sentralt klimatiltak, men det setter også kapasiteten i strømnettet på prøve. Elvia ser på en rekke smarte løsninger for å spre strømforbruket utover i døgnet for å redusere eller utsette nettutbygginger - noe både kunder, selskap og klima vil tjene på.

Publisert: 11.08.2021

For å bidra ytterligere til elektrifiseringen av samfunnet, og bidra til lavest mulig nettleie, har Elvia et stort fokus på innovasjon, bruk av smart teknologi og gunstige løsninger som sikrer energieffektivitet.  

- Vi ønsker å fordele våre kunders strømforbruk utover døgnet for å unngå forbrukstopper og sikre mer stabilt nett. Nettutbygging er en kostbar løsning for utfordringer som opptrer i korte perioder av gangen. En mer kosteffektiv løsning kan være å gjøre nettet mer fleksibelt.  Dette vil være besparende både for kunden, samfunnet og selskapet, sier Kristin Lian, administrerende direktør i Elvia.

I et nystartet prosjekt for forbrukerfleksibilitet, ser Elvia ser på batterier og varmtvannsberedere som mulige fleksibilitetsløsninger. I den første bereder-piloten, som starter opp i disse dager, deltar rundt 20 kunder i samme transformatorkrets på Biri. Til høsten vil Elvia ta kontakt med kunder på Sjusjøen for en større pilot. Elvia ønsker derfor å se på muligheten for fleksible løsninger som å varme opp vannet på andre tider av døgnet uten at kunden skal merke det. Kundene vil også kunne spare penger når det etter hvert innføres døgnvariabel pris.

OSO har utviklet en styringsenhet for beredere som kan bidra til å gi den fleksibiliteten som er nødvendig for å gi god strømkapasitet til alle døgnets tider, selv på de kaldeste vinterdagene. Varmtvannsberederen kan kobles ut når det er stor "trafikk" på strømnettet uten at det går ut over kundenes komfort og sikkerhet. Varmtvannsberederen kobles kun ut dersom kunden har nok oppvarmet varmt vann

Prosjektet er en del av IDE-prosjektet (Intelligent Distribusjon av Elektrisitet) som ledes av Smartgrid-senteret på tvers av flere nettselskaper. ENOVA har gitt et tilskudd på totalt 25 millioner kroner til fire demonstrasjonsaktiviteter som skal se på fremtidens fleksible og digitale distribusjonsnett.

Til høsten vil Elvia teste ut de «smarte» varmtvannsberederne i kombinasjon med batterier på Sjusjøen. I begge disse spennende prosjektene tester Elvia funksjonaliteten med tanke på underspenning og det å utjevne effekttopper i nettet. I tillegg vil batteritesten gi svar på hvordan avanserte batteriløsninger kan bidra til å bedre kvaliteten på strømforsyningen.

OSO Hotwater er markedsleder på varmtvannsberedere i Norge, og er i dag en av Norges mest robotiserte virksomheter.

Gjennom datterselskapene Elvia, Eidsiva Bioenergi og Eidsiva Bredbånd utvikler Eidsiva infrastruktur til det beste for samfunnet. Eidsivas mål er å gi god, langsiktig avkastning, være en sikker leverandør av strømnett og fiber, utvikle fornybar energi og bidra til vekst og utvikling. Elvia AS betjener 900 000 kunder på Østlandet. Selskapet bygger, drifter, vedlikeholder og rehabiliterer 66 000 kilometer langt strømnett, og betjener kunder i til sammen 52 kommuner i Oslo, Akershus, Innlandet og Østfold.