Tilbake til forsiden
Eidsivalogo på svart bakgrunn på et bygg

Stabil nettleie ga lavere Eidsiva-resultat

Høye kraftpriser førte til en syvdobling av Elvias nett-tapskostnader i 2021 sammenlignet med året før. Nett-tapet endte på 1 166 millioner kroner i 2021, mot 159 millioner i 2020. Det resulterte i et svekket Eidsiva-resultat i 2021.

Publisert: 17.02.2022

- Norge har vært i en krevende situasjon med veldig høye strømpriser det siste halvåret. Elvia valgte derfor å ikke sette opp nettleien i 2021, men beholde den på et stabilt nivå. Som en konsekvens av dette ble resultatet for nettvirksomheten negativt, og konsernresultatet svekket, sier konsernsjef Øistein Andresen.

Økte kraftpriser og historiens høyeste fjernvarmevolum sørget for tidenes beste resultat i Eidsiva Bioenergi. Det samme var tilfelle for bredbåndsvirksomheten, som gjennom 2021 vokste betydelig og leverte vesentlig økt omsetning og bedre resultat enn samme periode i fjor.

- Utviklingen i Eidsiva er veldig positiv, og det er gledelig å se at det gode arbeidet som har vært gjort i både bioenergi og bredbånd i en krevende periode har gitt så gode resultater, sier Andresen.

Driftsresultatet for 2021 ble 841 millioner kroner. Etter netto finanskostnader på 296 millioner, er resultatet før skatt 557 millioner kroner. Resultat etter skatt for året 2021 ble 570 millioner kroner.

Balansen per 31.12.2021 er 46,7 milliarder kroner med en bokført egenkapital på 24 milliarder kroner (52 prosent).

Eidsiva forvalter samfunnskritisk infrastruktur og har lagt myndighetenes retningslinjer for pandemien til grunn i alle deler av konsernet i hele perioden. Beredskap, sikkerhet for ansatte og omverdenen og kontroll med økonomien har vært prioritert.

- Etter at samfunnet ble gjenåpnet i tredje kvartal, endte året med en ny nedstengning som følge av smitteøkning og omikron-varianten av koronaviruset. Virkningen av pandemien på Eidsivas drift og økonomi er imidlertid fortsatt beskjeden, sier Andresen.

Eidsiva har i 2021 investert for 2,5 milliarder kroner. Elvia står for hoveddelen av investeringene, med 2 milliarder investert i nettinfrastruktur. I bredbåndsvirksomheten er det investert 400 millioner kroner, hovedsakelig i videre utbygging av fiber i Innlandet. Bioenergi er det investert 150 millioner kroner.

For mer informasjon:

Petter Myrvold

Petter Myrvold

Konserndirektør strategi og vekst

Nils Kristian Myhre

Nils Kristian Myhre

Konserndirektør Kommunikasjon og samfunn