Stange Energi blir en del av Eidsiva | Eidsiva )
Stange Energi blir en del av Eidsiva

Stange Energi Nett, med sine nær 12 000 kunder, blir en del av Eidsiva Energi, og vil bli fusjonert med nettselskapet Elvia.

- Vi er glade for å ha kommet til enighet med Stange kommune. Dette gir de beste forutsetninger for sikker strømforsyning for både husstander og næringsvirksomhet i kommunen, sier konsernsjef Øistein Andresen i Eidsiva.

Ordfører i Stange kommune Bjarne H. Christiansen er også svært tilfreds med avtalen.
– Stange kommune vil nå få eierskap i nettvirksomhet, bredbånd, bioenergi og kraftproduksjon, og alt sammen er svært viktig i et bærekraftig samfunn med fornybar energi, uttaler Christiansen

Stange Energi har etter forhandlingene fått en eierandel på 2,34 % i Innlandet Energi Holding som vil eies av 27 kommuner i Innlandet og Innlandet fylkeskommune.

Alle ansatte i Stange Energi er sikret jobb videre i Eidsiva-konsernet.

Avtalen vil først kunne gjennomføres etter godkjenning av alle eierkommunene i Innlandet Energi Holding, og i generalforsamlingene til Innlandet Energi Holdning og Eidsiva Energi. Gjennomføringen vil derfor først kunne skje i slutten av første halvår.

I tillegg til nettvirksomheten, inngår Stange Energis kraftproduksjon på Vinstra som en del av avtalen. Det samme gjelder Stange Energis eierandel i Elsikkerhet Norge AS.

Elvia er Norges største nettselskap med nær 950 000 kunder i Oslo, Viken og Innlandet, og har distribusjonsnett og leverer strøm til kunder i til sammen 52 kommuner i Oslo, Viken og Innlandet.

Kontaktpersoner:

Øistein Andresen, Konsernsjef i Eidsiva, Tlf. 995 71 922

Nils Kristian Myhre, Direktør for Kommunikasjon og Samfunn, Tlf. 917 46 246