Tilbake til forsiden
Elvia operatør står med ryggen til

Stange Energi blir en del av Eidsiva

Stange Energi Nett, med sine nær 12 000 kunder, blir en del av Eidsiva Energi, og vil bli fusjonert med nettselskapet Elvia.

Publisert: 28.02.2022

- Vi er glade for å ha kommet til enighet med Stange kommune. Dette gir de beste forutsetninger for sikker strømforsyning for både husstander og næringsvirksomhet i kommunen, sier konsernsjef Øistein Andresen i Eidsiva.

Ordfører i Stange kommune Bjarne H. Christiansen er også svært tilfreds med avtalen.
– Stange kommune vil nå få eierskap i nettvirksomhet, bredbånd, bioenergi og kraftproduksjon, og alt sammen er svært viktig i et bærekraftig samfunn med fornybar energi, uttaler Christiansen

Stange Energi har etter forhandlingene fått en eierandel på 2,34 % i Innlandet Energi Holding som vil eies av 27 kommuner i Innlandet og Innlandet fylkeskommune.

Alle ansatte i Stange Energi er sikret jobb videre i Eidsiva-konsernet.

Avtalen vil først kunne gjennomføres etter godkjenning av alle eierkommunene i Innlandet Energi Holding, og i generalforsamlingene til Innlandet Energi Holdning og Eidsiva Energi. Gjennomføringen vil derfor først kunne skje i slutten av første halvår.

I tillegg til nettvirksomheten, inngår Stange Energis kraftproduksjon på Vinstra som en del av avtalen. Det samme gjelder Stange Energis eierandel i Elsikkerhet Norge AS.

Elvia er Norges største nettselskap med nær 950 000 kunder i Oslo, Akershus, Innlandet og Østfold, og har distribusjonsnett og leverer strøm til kunder i til sammen 52 kommuner i Oslo, Akershus, Innlandet og Østfold.

Kontaktpersoner:

Nils Kristian Myhre

Nils Kristian Myhre

Konserndirektør Kommunikasjon og samfunn