Tilbake til forsiden
Vangensvegen 73 bygget

Sterkt Eidsiva-resultat

Første kvartal 2023

Eidsiva-konsernet leverte et resultat etter skatt på 1 757 millioner kroner etter første kvartal.

Publisert: 15.05.2023

- Det er gledelig å kunne levere et godt, og vesentlig bedre resultat i første kvartal i år sammenlignet med samme periode i fjor, sier konsernsjef Øistein Andresen om forbedringen på 1 595 millioner kroner.

Største delen av resultatforbedringen kommer i nettselskapet Elvia, og skyldes i stor grad overføring av flaskehalsinntekter fra Statnett, for å kompensere for høye nettapskostnader. I tillegg bidro lavere kostnader til overliggende nett.

Resultatandelen fra Hafslund Eco Vannkraft øker betraktelig i første kvartal 2023 mot første kvartal 2022. Urealiserte gevinster på sikringer påvirker resultatet positivt. De reduserte kraftprisene gir noe redusert inntjening, men kompenseres delvis av høyere produksjonsvolum.

I tillegg til Elvias resultatforbedring, leverte konsernets fjernvarmevirksomhet et nytt rekordresultat. Gevinst på salget av aksjer i Oplandske Bioenergi bidro til det gode resultatet. Eidsiva bioenergi gjennomførte i tillegg en større transaksjon med Oplandske Bioenergi, der de kjøpte fem fjernvarmeanlegg.
- Vekst innen fjernvarme i Innlandet er et viktig bidrag til det grønne skiftet og elektrifisering i praksis, sier Andresen

Organisatoriske endringer
Men bakgrunn i konsernets nye forretningsstrategi, gjennomførte Eidsiva endringer i konsernledelsen fra 1. mars.
- I tillegg til fortsatt sterkt fokus på å videreutvikle selskapets kjernevirksomhet som er strømnett, fiber og fjernvarme har vi en klar ambisjon om å vokse betydelig innenfor nye forretningsområder de neste årene, sier Andresen. 26 april ble det klart at Øistein Andresen går av som konsernsjef med virkning fra 1. oktober. Ny konsernsjef blir Henning Olsen.

Økte driftsinntekter
Eidsivas driftsinntekter endte på 3 155 millioner kroner, noe som er 531 millioner kroner høyere enn samme periode i fjor. Driftsresultatet ble 2 103 millioner kroner, som er 1 914 millioner kroner høyere enn samme periode i 2022.

Eidsiva har i første kvartal 2023 investert for 670 millioner kroner. Hoveddelen av investeringene – 490 millioner - er knyttet til utbygging av nettinfrastruktur i Elvia. I bredbåndsvirksomheten er det investert 115 millioner kroner, hovedsakelig i utbygging av fiber i Innlandet, mens det i Eidsiva Bioenergi er investert for 64 millioner kroner.

Anne Mette Askvig

Anne Mette Askvig

Konserndirektør økonomi og finans

Nils Kristian Myhre

Nils Kristian Myhre

Konserndirektør Kommunikasjon og samfunn