Tilbake til forsiden
Frossent rør

Storproduksjon i fjernvarmeanleggene

2021 har bydd på en kald start på året, da skrur vi opp varmen inne. For Eidsiva Bioenergi innebærer dette økt produksjon.

Publisert: 11.08.2021

Eidsiva Bioenergi 
Eidsiva Bioenergi er Norges tredje største fjernvarmeleverandør, ut fra 10 lokasjoner leveres fjernvarme, damp og biokraft til kunder. Hovedkontoret ligger i Gjøvik. 

Vi i Eidsiva mener at utbygging og benyttelse av fjernvarme er grønt skifte i praksis, da det gjennom økt fornybar energiproduksjon frigjøres elektrisk energi til andre formål, for eksempel lading av kjøretøy. På denne måten bidrar fjernvarme til bedre utnyttelse av strømnettet, og har erstattet store mengder fossil oppvarming i regionen. 

Ny rekord i fjernvarmeproduksjon 
6. januar ble det satt ny rekord i fjernvarmeproduksjon. Dette til tross for at enkelte store kunder (hoteller, skoler og næringsbygg) har redusert aktivitet. 

Leder for utvikling i Eidsiva Bioenergi har følgende å si om produksjonen: 

- På dager som dette får vi virkelig testet vår evne til å levere komfort til våre kunder, og alt ser ut til å fungere veldig bra på alle anlegg. Fjernvarme er et sterkt bidrag til å redusere belastningen av el-nettet, og vi er meget fornøyde med arbeidet som er lagt ned, forteller leder for Utvikling, Tore Dugstad.